Amen­dement: Privacy en arbeids­mi­granten


23 december 2021

De Raad van de gemeente Pijnacker-Nootdorp;
in vergadering bijeen op 23 december 2021;
gelet op artikel 43 van het Reglement van Orde van de Raad van Pijnacker- Nootdorp 2016.
gelezen het voorstel over Beleidsnota Huisvesting Arbeidsmigranten;

Besluit:

als beslispunt aan het besluit toe te voegen:

In het ontwerp van de beleidsnota huisvesting arbeidsmigranten wordt voorafgaande aan de vrijgave voor zienswijzen paragraaf 5.4.2, artikel a, lid III als volgt aangepast:

“Ter waarborging van de privacy wordt er per kamer in principe één persoon gehuisvest. In geval van partners geldt een maximum van twee personen. Dit biedt personen de gelegenheid om zich terug te trekken;”

Toelichting

Op dit moment wordt in paragraaf 5.4.2, artikel a, lid III voorgesteld om maximaal twee personen per kamer toe te staan. Dit kan betekenen dat de kamer gedeeld moet worden met een vreemde. Gezien de relatief kort verblijfsduur van arbeidsmigranten, kunnen dit in de tijd ook meerdere vreemden zijn. Hiermee is de privacy van de arbeidsmigrant onvoldoende geborgd.

Het college geeft zelf aan (in beantwoording van vragen van PPN, berichtnummer 1162469): “Idealiter heeft ieder persoon zijn eigen kamer. Daar zullen we ook naar kijken bij de indiening van nieuwe plannen.” Om het beoogde en geschreven beleid meer in lijn met elkaar te brengen, wordt deze wijziging van de nota voorgesteld.

De term ‘partners’ is bewust gekozen, want kan ook van toepassing zijn op een platonische relatie en op LHBTQIA+-koppels.

Annemieke Hulsbergen Partij voor de Dieren
Herman-Pieter Nijhof VVD
Saskia Kleewein Progressief PN
Harald van Zielst Trots Pijnacker-Nootdorp


Status

Aangenomen

Voor

Tegen

Lees onze andere moties

Amendement: Arbeidsmigranten en contracten

Lees verder

Motie vreemd aan de agenda: Kinderburgemeester

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer

Betrokken persoon

Annemieke Hulsbergen

Nootdorper Annemieke Hulsbergen is raadslid van buiten de raad en zet zich in voor dierenwelzijn, een groene gemeente en duurzame energie.