Amen­dement: Arbeids­mi­granten en contracten


23 december 2021

De Raad van de gemeente Pijnacker-Nootdorp;
in vergadering bijeen op 23 december 2021;
gelet op artikel 43 van het Reglement van Orde van de Raad van Pijnacker- Nootdorp 2016;
gelezen het voorstel over Beleidsnota Huisvesting Arbeidsmigranten;

Besluit:

als beslispunt aan het besluit toe te voegen:

In het ontwerp van de beleidsnota huisvesting arbeidsmigranten wordt voorafgaande aan de vrijgave voor zienswijzen paragraaf 5.2.2, artikel b, lid I als volgt aangepast:

“In principe wordt de huurovereenkomst gescheiden van het arbeidscontract en zijn commerciële bedrijven niet tegelijkertijd werkgever en huisbaas van arbeidsmigranten. Uitzonderingen hierop zijn alleen onder strikte voorwaarden mogelijk;”

Toelichting

Op dit moment wordt in paragraaf 5.2.2, artikel b, lid I gesteld dat huur- en arbeidscontract ‘indien mogelijk’ gescheiden worden. Hieruit wordt de intentie van het artikel onvoldoende duidelijk, te weten de kans op uitbuiting dan wel slechte woon- en/of leefomstandigheden door een te grote afhankelijkheidsrelatie te minimaliseren. Dit is niet alleen belangrijk omdat we willen dat ook arbeidsmigranten zich prettig voelen in Pijnacker-Nootdorp, maar ook met het oog op bestrijding van ondermijning in onze gemeente.

Aangezien de gemeente niet de wettelijke instrumenten heeft om de genoemde rolscheiding tussen huisbaas en werkgever af te dwingen, zullen ongewenste situaties op dit vlak op andere wijzen actief tegengegaan moeten worden. Hiervoor is de tweede zin toegevoegd. De nadere invulling van deze voorwaarden valt onder de uitvoering (en maakt dus geen onderdeel uit van de nota).

Door dit gemeentelijk beleidsstandpunt op deze wijze steviger te formuleren is de intentie ervan voor een ieder duidelijker.

Annemieke Hulsbergen Partij voor de Dieren
Herman-Pieter Nijhof VVD
Saskia Kleewein Progressief PN
Harald van Zielst Trots Pijnacker-Nootdorp


Status

Aangenomen

Voor

Tegen

Lees onze andere moties

Amendement: Groene bufferzone Delfgauw

Lees verder

Amendement: Privacy en arbeidsmigranten

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer

Betrokken persoon

Annemieke Hulsbergen

Nootdorper Annemieke Hulsbergen is raadslid van buiten de raad en zet zich in voor dierenwelzijn, een groene gemeente en duurzame energie.