Amen­dement Versterking biodi­ver­siteit bij aanleg fiet­se­coduct (MFR)


29 februari 2024

Gemeenteraad Pijnacker-Nootdorp, in vergadering bijeen op 29 februari 2024 ter behandeling van bovengenoemd onderwerp, gelet op artikel 43 van het Reglement van Orde van de Raad, gezien het voorstel om de Metropolitane Fietsroute (MFR) tussen Delft – Rotterdam vast te stellen:

met dien verstande dat aan beslispunt 1 wordt toegevoegd:

  • bij de aanleg van de MFR ervoor te zorgen dat bij de aanleg van het fietspad de biodiversiteit wordt versterkt en het een positief effect heeft op de ecologie van het gebied.
  • dit wordt getoetst door de gemeentelijke ecoloog;

Toelichting

De biodiversiteit en de insectenstand neemt in een hoog tempo af. De Ackerdijkse Plassen (en omgeving) is een belangrijk en waardevol natuurgebied in Pijnacker-Nootdorp en is onderdeel is van het Natuurnetwerk Nederland (NNN). Het is van groot belang dat in een belangrijk natuurgebied in onze gemeente als de Ackerdijkse Plassen de ecologische waarde niet achteruit gaat door de aanleg van de MFR, maar juist wordt versterkt. Er liggen mooie kansen bijvoorbeeld door het inzaaien van bloemrijk inheems mengsel langs de MFR en hiermee de insectenstand een positieve impuls te geven. Het is niet alleen waardevol voor de flora en fauna, maar ook fietsers en wandelaars kunnen genieten van de bloemenpracht.

Carla van Viegen Partij voor de Dieren
Kavita Hira PPN
Jaap Koole D66
Nita Graafland Fractie Graafland
Rob van der Welle CU/SGP
Gert Jan Klapwijk VVD


Status

Aangenomen

Voor

Tegen

Wij staan voor:

Lees onze andere moties

Amendement Geen nadelige gevolgen van verlichting voor Ackerdijkse Plassen bij aanleg MFR

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer

Betrokken persoon

Carla van Viegen

Carla is sinds 2014 fractievoorzitter PvdD. Zij wil dieren, milieu en kwetsbare groepen een stem geven en de gemeente groener maken!