Motie: Boom­aan­plant


4 november 2021

De Raad van de gemeente Pijnacker-Nootdorp;
in vergadering bijeen op 4 november 2021;
gelet op artikel 44 van het Reglement van Orde van de Raad van Pijnacker- Nootdorp 2016;
gelezen het voorstel over de Programmabegroting 2021;

constaterende dat:

  • De bestemmingsreserve ‘Hier past een boom’ is opgeheven, omdat er in de exploitatie al structureel geld beschikbaar is voor de aanplant van nieuwe bomen;

overwegende dat:

  • Bomen CO2 vasthouden en daarmee bijdragen aan de gemeentelijke energiedoelstellingen;
  • Bomen hittestress tegengaan en mede zorgen voor de opname van regenwater in de grond en daarmee bijdragen aan de gemeentelijke klimaatdoelstellingen;
  • Bomen bijdragen aan een hogere biodiversiteit;
  • Bomen bijdragen aan een groene beleving van de omgeving en zodoende bijdragen aan de gezondheid van onze inwoners;
  • Bomen in onze gemeente zeer gewenst zijn door het merendeel van onze inwoners zoals regelmatig uit enquêtes, inspraak, zienswijzen en andere vormen van participatie blijkt;

van mening dat:

  • Heldere afspraken over het aanplanten van nieuwe bomen bijdraagt aan het benutten van elke kans om het aantal bomen in onze gemeente te vergroten en hiermee bovengenoemde voordelen te behalen;

verzoekt het college:

  • Jaarlijks minimaal netto 500 nieuwe bomen aan te planten in bestaande en nieuwe wijken, te financieren vanuit het groenbudget;
  • Bij nieuwbouwprojecten standaard de mogelijkheden van de aanleg van Tiny Forests te onderzoeken.

En gaat over tot de orde van de dag.

Carla van Viegen
Partij voor de Dieren
Pijnacker-Nootdorp


Status

Verworpen

Voor

Tegen

Wij staan voor:

Lees onze andere moties

Motie: Structurele financiële ondersteuning Wildopvang

Lees verder

Motie: Kinderburgermeester

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer

Betrokken persoon

Carla van Viegen

Carla is sinds 2014 fractievoorzitter PvdD. Zij wil dieren, milieu en kwetsbare groepen een stem geven en de gemeente groener maken!