Motie: Onderzoek kunststof in het riool


24 februari 2022

De gemeenteraad van Pijnacker-Nootdorp
In vergadering bijeen op donderdag 24 februari 2022
Gelet op artikel 43 van het Reglement van Orde van de Gemeenteraad;
Gezien het voorstel van het College van Burgemeesters en wethouders tot vaststelling van het Gemeentelijk Rioleringsplan 2022-2025;

Constaterende dat:

  • Er in het riool gebruik wordt gemaakt van kunststofonderdelen en relinen door middel van een kunststof coating;

Overwegende dat:

  • Er een theoretische mogelijkheid bestaat dat kunststof (plastic) in het riool door de plaatselijke omstandigheden (stromend water met vaste deeltjes erin) kan eroderen;
  • Dit kan leiden tot afgifte van (micro)plastic deeltjes aan het rioolwater;
  • Tot op heden ontbrekende kennis op dit vlak tot andere keuzes zou kunnen leiden ten aanzien van vervanging, onderhoud en renovatie van het rioolstelsel;

Van mening dat:

  • Het onwenselijk is dat het riool op deze wijze bijdraagt aan de verspreiding van plastics in het milieu;
  • Er een maatschappelijke verantwoordelijkheid bestaat om de eventuele nadelige milieueffecten van het gebruik van kunststoffen in het riool te laten onderzoeken;

Roept het college op:

  • Om binnen NAD verband voor te stellen om de milieueffecten van het gebruik van kunststofonderdelen in het riool en van relinen door middel van een kunststofcoating te (laten) onderzoeken;
  • De raad hierover een terugkoppeling te geven voor eind 2022.

Annemieke Hulsbergen
Partij voor de Dieren
Pijnacker-Nootdorp


Status

Ingetrokken

Voor

Tegen

Lees onze andere moties

Motie: Plan reductie overstorten

Lees verder

Motie: Jeugd betrekken bij participatieproces groen in en om de kernen

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer

Betrokken persoon

Annemieke Hulsbergen

Nootdorper Annemieke Hulsbergen is raadslid van buiten de raad en zet zich in voor dierenwelzijn, een groene gemeente en duurzame energie.