Motie: Jeugd betrekken bij parti­ci­pa­tie­proces groen in en om de kernen


30 juni 2022

De Raad van de gemeente Pijnacker-Nootdorp;
in vergadering bijeen op 30 juni 2022;
gelet op artikel 44 van het Reglement van Orde van de Raad van Pijnacker- Nootdorp 2016;
gehoord de beraadslagingen over de kaderstellende Notitie Omgevingsprogramma in en om de kernen,

Constaterende dat:

  • de jeugd een groot belang heeft bij een groene leefomgeving en het bijdraagt aan hun welzijn en gezondheid;

Overwegende dat:

  • scholen worden betrokken, maar de doelgroep breder is dan de scholen;
  • het belangrijk is om de betrokkenheid van de jeugd bij het groen in en om de kernen te vergroten;
  • jongeren structureel ondervertegenwoordigd zijn bij participatietrajecten en voor hen de weg naar het gemeentehuis lastig te vinden is;
  • bovendien jongeren nog geen stemrecht hebben, maar wel impact ondervinden van beleidskeuzes in de gemeenteraad.

Verzoekt het college:

  • de jeugd expliciet te betrekken bij de participatie van groen in en om de kernen.

En gaat over tot de orde van de dag,

Carla van Viegen
Partij voor de Dieren


Status

Ingetrokken

Voor

Tegen

Lees onze andere moties

Motie: Onderzoek kunststof in het riool

Lees verder

Motie: omzetting Langelandseweg 18 Nootdorp van bedrijfswoning naar plattelandswoning

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer

Betrokken persoon

Carla van Viegen

Carla is sinds 2014 fractievoorzitter PvdD. Zij wil dieren, milieu en kwetsbare groepen een stem geven en de gemeente groener maken!