Motie: Schuil­mo­ge­lijk­heden weide­dieren


27 mei 2021

MOTIE Schuilmogelijkheden weidedieren

De Raad van de gemeente Pijnacker-Nootdorp; in vergadering bijeen op 27 mei 2021; gelet op artikel 44 van het Reglement van Orde van de Raad van Pijnacker-Nootdorp 2016; gelezen het voorstel over (ontwerp) omgevingsvisie Pijnacker-Nootdorp;

Constaterende dat:

  • er sprake is van klimaatverandering waarbij er steeds vaker sprake van extreme weersomstandigheden, zoals in de zomer zeer hoge temperaturen en hitte, periodes van extreme regenval en veel wind;
  • het welzijn van weidedieren in het geding is bij extreme weersomstandigheden als zij in de wei geen schuilmogelijkheden hebben;
  • veel gemeenten al een beleidskader schuilstallen en schuilmogelijkheden hebben;

Overwegende dat:

  • vanuit het oogpunt van dierenwelzijn het noodzakelijk is dat weidedieren beschuttingsmogelijkheden hebben bij extreme weersomstandigheden;
  • in een beleidskader nadere gemeentelijke regels kunnen worden opgenomen ter bescherming van weidevogels, landschapsbescherming en qua afmeting en soort schuilmogelijkheden;
  • tijdens de bespreking van de evaluatie van de dierenwelzijnsnota door het college is aangegeven om schuilmogelijkheden voor weidedieren te betrekken bij de omgevingsvisie;

verzoekt het college:

een beleidskader schuilmogelijkheden voor weidedieren op te stellen;

Carla van Viegen Jan Nederveen Sylvia Markerink
Partij voor de Dieren Progressief Pijnacker-Nootdorp D66


Status

Ingediend

Voor

Tegen

Wij staan voor:

Lees onze andere moties

Amendement: zienswijze ODH

Lees verder

Amendement: Ontwerp Omgevingsvisie Groene Bufferzone Delfgauw

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer

Betrokken persoon

Carla van Viegen

Carla is sinds 2014 fractievoorzitter PvdD. Zij wil dieren, milieu en kwetsbare groepen een stem geven en de gemeente groener maken!