Motie vreemd aan de orde: kinder­pardon


8 januari 2019

Gemeenteraad Pijnacker-Nootdorp, in vergadering bijeen op 20 december 2018 ter behandeling van bovengenoemd onderwerp;

Gelet op artikel 44 van het Reglement van Orde van de Raad;

Constaterende dat:

- het voor in de gemeenschap gewortelde kinderen die langer dan vijf jaar in Nederland verblijven van groot belang is dat zij hier mogen blijven, omdat het thuis van deze kinderen in Nederland ligt;

- het meewerkcriterium van het Kinderpardon zo strikt wordt toegepast dat bijna geen enkel geworteld kind nog een Kinderpardon kan krijgen;

- dit een bevoegdheid is van de Staatssecretaris, maar dat gemeenten hiermee te maken hebben;

  Overwegende dat:

  - het uitzetten van deze gewortelde kinderen naar landen die voor hen vreemd zijn de lokale gemeenschap kan ontwrichten en de ontwikkeling van deze kinderen geweld aandoet;

  - het kinderpardon breed wordt gedragen in de samenleving;

  - meer dan honderd gemeenten al een dergelijke motie hebben aangenomen;

  - het ongewenst is dat gewortelde kinderen, die langer dan vijf jaar in Nederland verblijven alleen recht op onderwijs en gezondheidszorg hebben, maar verder in onzekerheid leven en waarbij het de vraag is wat zij na hun 18e moeten gaan doen;

   verzoekt het college:

   - de burgemeester zich actief inzet om te vorkomen dat kinderen uit onze gemeente uitgezet gaan worden;

   - bij de staatssecretaris van Justitie en Veiligheid te pleiten voor een oplossing voor deze groep kinderen, bijvoorbeeld door versoepeling van het meewerkcriterium van het Kinderpardon en hierbij ook gebruik te maken van de inbreng via de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG);

    en gaat over tot de orde van de dag;

    Annemieke Hulsbergen, Partij voor de Dieren


    Status

    Ingediend

    Voor

    Tegen

    Wij staan voor:

    Help mee aan een betere wereld

        Word lid Doneer

    Betrokken persoon

    Annemieke Hulsbergen

    Nootdorper Annemieke Hulsbergen is raadslid van buiten de raad en zet zich in voor dierenwelzijn, een groene gemeente en duurzame energie.