Betere bescherming arbeids­mi­granten


27 december 2021

Pijnacker-Nootdorp, 27 december 2021 – Tijdens de gemeenteraadsvergadering van 23 december zijn tijdens de besluitvorming over de Beleidsnota huisvesting arbeidsmigranten door een meerderheid van de gemeenteraad twee moties aangenomen. Deze voorstellen bieden een betere bescherming voor arbeidsmigranten en de privacy is beter geborgd.

In de eerste motie werd gevraagd om de huurovereenkomst te scheiden van het arbeidscontract. Daardoor zijn commerciële bedrijven niet tegelijkertijd werkgever en huisbaas van arbeidsmigranten. Uitzonderingen hierop zijn alleen onder strikte voorwaarden mogelijk. De kans op uitbuiting dan wel slechte woon- en/of leefomstandigheden door een te grote afhankelijkheidsrelatie wordt hierdoor geminimaliseerd. Het is niet alleen belangrijk dat ook arbeidsmigranten zich prettig voelen in Pijnacker-Nootdorp, maar ook met het oog op bestrijding van ondermijning in onze gemeente. In het collegevoorstel was dit onvoldoende duidelijk aangegeven.

In het collegevoorstel werd voorgesteld om maximaal twee personen per kamer toe te staan.

Dit kon betekenen dat de kamer gedeeld moet worden met een vreemde. Gezien de relatief kort verblijfsduur van arbeidsmigranten, kunnen dit in de tijd ook meerdere vreemden zijn. Hierdoor was de privacy van de arbeidsmigrant onvoldoende geborgd. In de tweede motie werd gevraagd om als waarborging van de privacy per kamer in principe één persoon te huisvesten. In geval van partners geldt een maximum van twee personen. Partners moet hierbij ruim opgevat worden en kan elke vorm van relatie (ook platonisch) zijn tussen twee mensen die op vrijwillige basis samen een kamer willen delen. Dit biedt alle personen de gelegenheid om zich terug te trekken en privacy te hebben.

Raadslid van de Partij voor de Dieren in Pijnacker-Nootdorp, Annemieke Hulsbergen: ‘Het liefst ziet onze fractie dat arbeidsmigratie niet nodig is. Regionalisering van productie en diensten als uitgangspunt en de arbeid in Nederland goedkoper maken kunnen ervoor zorgen dat beleid over arbeidsmigranten overbodig is. Helaas kosten dit soort structurele oplossingen veel tijd en hebben we vandaag de dag te maken met veel arbeidsmigranten die in een kwetsbare positie verkeren. We zijn blij dat arbeidsmigranten nu een betere bescherming wordt geboden, uitbuiting wordt tegen gegaan en de privacy voor hen beter geborgd is.”

Gerelateerd nieuws

Minder houtstook moet luchtkwaliteit verbeteren

Pijnacker-Nootdorp, 29 november 2021 – De gemeente Pijnacker-Nootdorp gaat houtstook door particulieren ontmoedigen. De gemee...

Lees verder

Partij voor de Dieren Pijnacker-Nootdorp lanceert verkiezingsprogramma

Pijnacker-Nootdorp, 8 februari 2022 – De Partij voor de Dieren in Pijnacker-Nootdorp heeft haar gemeentelijke verkiezingsprog...

Lees verder

Betrokken persoon

Annemieke Hulsbergen

Nootdorper Annemieke Hulsbergen is raadslid van buiten de raad en zet zich in voor dierenwelzijn, een groene gemeente en duurzame energie.