Minder houtstook moet lucht­kwa­liteit verbe­teren


29 november 2021

Pijnacker-Nootdorp, 29 november 2021 – De gemeente Pijnacker-Nootdorp gaat houtstook door particulieren ontmoedigen. De gemeente gaat inwoners hierover voorlichten en oproepen om overlast door houtstook zo veel mogelijk te beperken.

Een motie over het verminderen van houtstook van de Partij voor de Dieren in Pijnacker-Nootdorp is tijdens de bespreking van het Energietransitieplan Pijnacker-Nootdorp door een meerderheid van de gemeenteraad aangenomen. Alleen de VVD, Gemeentebelangen en Trots stemden tegen.

Bij het stoken van hout komen verschillende schadelijke, vaak kankerverwekkende, stoffen vrij. Die stoffen zijn slecht voor het milieu, de volksgezondheid én het klimaat. Daarnaast wordt bij houtstook veel fijnstof uitgestoten. Dat kan ernstige gezondheidsklachten bij kinderen, ouderen en longpatiënten veroorzaken. De CO2-uitstoot van houtstook is twee keer zo groot als bij verwarming door gas. Daarmee is het nog slechter voor het milieu dan stoken op gas. Houtstook zorgt daarnaast plaatselijk voor een grote verslechtering van de luchtkwaliteit en veroorzaakt daarmee veel overlast.

De gemeente Pijnacker-Nootdorp heeft het Schone Lucht Akkoord ondertekend. In het Energietransitieplan van de gemeente staat houtstook als niet-duurzaam en onwenselijk te boek. Daarom wordt er naar gestreefd het aandeel houtstook te minimaliseren. Om dit daadwerkelijk te realiseren diende de Partij voor de Dieren een voorstel in om houtstook te ontmoedigen. In de wijkaanpakken moet er expliciet aandacht zijn voor niet alleen gasloos, maar ook houtloos verwarmen van woningen. Ook moet de gemeente onderzoeken hoe overlast door houtrook zo goed mogelijk kan worden aangepakt. Dat kan bijvoorbeeld met de zogeheten ‘toolkit houtstook’.

Annemieke Hulsbergen, raadslid van de Partij voor de Dieren in Pijnacker-Nootdorp: “Zonder aanvullende maatregelen zullen vervuiling van het milieu en gezondheidsklachten door houtstook alleen maar verder toenemen. Mensen kunnen houtstookoverlast melden bij het meldpunt via https://stookwijzer.nu/. De stookwijzer stuurt de meldingen door naar de gemeenten die zijn aangesloten bij het Schone Lucht Akkoord. Dit geeft gemeenten inzicht in de omvang en mate van de lokale hinder.”

Gerelateerd nieuws

Bufferzone bij Delfgauw blijft groen en wordt verbeterd

De bufferzone tussen de A13 en de wijk Emerald in Delfgauw blijft bestaan en houdt zijn groene functie. Een amendement daarov...

Lees verder

Betere bescherming arbeidsmigranten

Pijnacker-Nootdorp, 27 december 2021 – Tijdens de gemeenteraadsvergadering van 23 december zijn tijdens de besluitvorming ove...

Lees verder

Betrokken persoon

Annemieke Hulsbergen

Nootdorper Annemieke Hulsbergen is raadslid van buiten de raad en zet zich in voor dierenwelzijn, een groene gemeente en duurzame energie.