Partij voor de Dieren Pijnacker-Nootdorp lanceert verkie­zings­pro­gramma


8 februari 2022

Pijnacker-Nootdorp, 8 februari 2022 De Partij voor de Dieren in Pijnacker-Nootdorp heeft haar gemeentelijke verkiezingsprogramma ‘Verbeter de wereld, begin in Pijnacker-Nootdorp’ gelanceerd. Kernwaarden in het verkiezingsprogramma zijn: duurzaamheid, mededogen, persoonlijke vrijheid en persoonlijke verantwoordelijkheid. Om de ernstige gevolgen van de nu al zichtbare klimaatverandering tegen te gaan, moet het roer radicaal om.

De Partij voor de Dieren vindt dat we moeten stoppen met het plegen van roofbouw op onze aarde en onze leefomgeving. Dat betekent: stoppen met een oneindige economische groei op een planeet die niet meegroeit. Met een nieuwe economie die zich beweegt binnen de draagkracht van de planeet, bieden we de aarde en onze leefomgeving de kans om te herstellen en gezonder te worden. De komende vier jaar wil de partij zich richten op een aantal speerpunten.

Gezonde leefomgeving

Allereerst is Pijnacker-Nootdorp in 2030 klimaatneutraal met de nadruk op energiebesparing, duurzame energiebronnen en biodiversiteit: schone lucht, water en bodem. Daarom komt er geen aantakking op de geldverslindende en niet-duurzame warmterotonde die de fossiele industrie in stand houdt.

Het is nodig de glastuinbouw schoner te maken en te zorgen voor meer voedselproductie via biologische glastuinbouw zonder gifgebruik. Het is belangrijk om onze gemeente nog groener te maken door meer groen en minder bomen te kappen.

Dierenwelzijn

De Partij voor de Dieren wil schuilmogelijkheden voor weidedieren bij extreem weer en een diervriendelijke aanpak bij overlast van in het wild levende dieren.

Welzijn

Gezondheid, eenzaamheid en depressie zijn belangrijke actuele thema’s voor mensen. Daarom wil de partij dat het welzijn van mensen gericht is op een gezonde leefomgeving en levensstijl en het voorkomen van eenzaamheid en depressie. De zorg voor ouderen, mensen met een beperking en jeugd wordt op maat georganiseerd in de eigen omgeving.

En er wordt actief geïnvesteerd in emancipatie van achtergestelde groepen en opgetreden tegen alle vormen van discriminatie.

Er komen betaalbare woningen voor lokale behoefte met de nadruk op jongeren en ouderen. Die woningen worden niet in de groene ruimte gebouwd.

Lijsttrekker van de Partij voor de Dieren in Pijnacker-Nootdorp, Carla van Viegen: ‘De Partij voor de Dieren onderscheidt zich van alle andere partijen door niet de mens en de economische kortetermijnbelangen centraal te stellen, maar de gehele planeet en ál haar bewoners. We hebben een aanjaagfunctie naar andere partijen en zullen dit blijven doen.’

Het verkiezingsprogramma is te vinden op de website van de Partij voor de Dieren:

https://www.partijvoordedieren.nl/uploads/algemeen/PvdD-Verkiezingsprogramma-Pijnacker-Nootdorp-11-1.pdf

Gerelateerd nieuws

Betere bescherming arbeidsmigranten

Pijnacker-Nootdorp, 27 december 2021 – Tijdens de gemeenteraadsvergadering van 23 december zijn tijdens de besluitvorming ove...

Lees verder

Partij voor de Dieren zegt het met muziek in de politiek in Pijnacker-Nootdorp

Pijnacker-Nootdorp, 17 februari 2022 – De Partij voor de Dieren in Pijnacker-Nootdorp houdt op zaterdag 26 februari en zaterd...

Lees verder

Betrokken personen

Carla van Viegen

Carla is sinds 2014 fractievoorzitter PvdD. Zij wil dieren, milieu en kwetsbare groepen een stem geven en de gemeente groener maken!

Annemieke Hulsbergen

Nootdorper Annemieke Hulsbergen is raadslid van buiten de raad en zet zich in voor dierenwelzijn, een groene gemeente en duurzame energie.