Carla van Viegen lijst­trekker Partij voor de Dieren Pijnacker-Nootdorp


19 oktober 2021

Pijnacker-Nootdorp, 19 oktober 2021 – Het landelijk bestuur van de Partij voor de Dieren heeft Carla van Viegen wederom voorgedragen als lijsttrekker voor de Partij voor de Dieren in Pijnacker-Nootdorp. Op 16 maart 2022 zijn er verkiezingen voor de gemeenteraad.

Van Viegen is al sinds 2007 fractievoorzitter van de Partij voor de Dieren in Provinciale Staten en sinds 2014 in de gemeente Pijnacker-Nootdorp. De laatste vier jaar is de partij vertegenwoordigd met 2 gemeenteraadsleden. De Partij heeft invloed kunnen uitoefenen door vooral de vinger op de zere plek te leggen bij onderwerpen over dierenwelzijn, natuur en milieu. Ook de zorg voor ouderen, mensen met een beperking, zorgbehoevenden en jeugd is een continu aandachtspunt voor de partij, naast het belang van goede sportmogelijkheden en cultuur.

Door de inzet van de partij is er standaard aandacht gekomen voor dierenwelzijn en neemt de aandacht voor de natuur en een groene en gezonde leefomgeving toe!

Lijsttrekker Van Viegen: "De aandacht voor dieren, natuur en milieu blijft vanwege de toenemende verstedelijking en bebouwing hard nodig in onze gemeenteraad. Onze fractie zal zich blijven inspannen voor een groene, gezonde en leefomgeving. We hopen het zetelaantal te kunnen vergroten en nog meer te kunnen bereiken voor het welzijn van dieren, natuur en milieu en goede zorg voor onze inwoners. We zullen ons met hart en ziel blijven inzetten voor alles wat kwetsbaar is!’

De gehele kandidatenlijst is als volgt samengesteld en wordt op 20 november vastgesteld door het congres van de Partij voor de Dieren:

  1. Carla van Viegen
  2. Annemieke Hulsbergen
  3. Nicky Freriks
  4. Marjolijn Meijer
  5. Laura Weijers
  6. Raymond Werner
  7. Yvonne Verhoeff
  8. Marc Crombaghs