Partij voor de Dieren wil overzicht slacht­offers kinder­toe­slag­af­faire


23 oktober 2021

Pijnacker-Nootdorp, 23 oktober 2021 – De Partij voor de Dieren in Pijnacker-Nootdorp wil weten hoe veel kinderen in die gemeente het slachtoffer zijn geworden van de kindertoeslagaffaire. Het kan dan gaan om kinderen die uit huis zijn geplaatst of te maken kregen met de jeugdbescherming.

Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) becijferde onlangs dat er ruim elfhonderd kinderen van slachtoffers van de kindertoeslagenaffaire in de periode 2015-2020 uit huis zijn geplaatst. De gemeenteraadsfractie van de Partij voor de Dieren in Pijnacker-Nootdorp is erg geschrokken van dit aantal. De partij wil daarom weten of dit ook in die gemeente aan de orde is (geweest) en hoe er tot een dergelijke ingrijpende beslissing is gekomen.

Zo vraagt de Partij voor de Dieren aan burgemeester en wethouders hoe veel kinderen in Pijnacker-Nootdorp slachtoffer zijn van de toeslagenaffaire en in de periode 2015-2020 uit huis zijn geplaatst. Ook wil de partij weten of er kinderen bij zijn die te maken hebben gehad met de jeugdbescherming, dus voor wie een rechter een civielrechtelijke maatregel heeft opgelegd en zo ja, hoe groot deze groep is.

Mogelijk zijn er ook kinderen bij die te maken hebben gehad met forensische jeugdzorg. De partij vraagt zich af of professionals beseffen dat deze kinderen óók slachtoffer zijn van de toeslagenaffaire, als gevolg van de instabiele gezinssituatie door toedoen van de Belastingdienst. En zo ja, of het jeugdzorgtraject van deze groep opnieuw wordt beoordeeld in het licht van het huidige maatschappelijke debat.

Verder wil de Partij voor de Dieren van het gemeentebestuur weten hoe in deze periode de triage, oftewel de beoordeling, is doorlopen van kinderen die uit huis werden geplaatst. Dit als gevolg van stopzetting kinderopvangtoeslag door de Belastingdienst. Is er in de triage bijvoorbeeld een verband gelegd tussen enerzijds financiële problemen door stopzetting van kinderopvangtoeslag en anderzijds ontspoord gedrag bij ouder en/of kind?

Ten slotte vraagt de partij zich af hoe veel kinderen in Pijnacker-Nootdorp inmiddels weer met de andere leden van hun gezin zijn herenigd. En wil ze antwoord op de vraag of de gemeente van plan is geld opzij te zetten voor nazorg voor deze gezinnen, bijvoorbeeld voor psychosociale klachten als gevolg van de uithuisplaatsing of voor kosten als gevolg van gezinshereniging.

Gerelateerd nieuws

Carla van Viegen lijsttrekker Partij voor de Dieren Pijnacker-Nootdorp

Pijnacker-Nootdorp, 19 oktober 2021 – Het landelijk bestuur van de Partij voor de Dieren heeft Carla van Viegen wederom voor...

Lees verder

Pijnacker-Nootdorp geeft structureel geld aan wildopvangcentra Delft en Den Haag

Pijnacker-Nootdorp, 8 november 2021 – De gemeente Pijnacker-Nootdorp gaat structureel geld geven aan de wildopvangcentra in D...

Lees verder

Betrokken persoon

Carla van Viegen

Carla is sinds 2014 fractievoorzitter PvdD. Zij wil dieren, milieu en kwetsbare groepen een stem geven en de gemeente groener maken!