Inven­ta­ri­satie Tiny Forests in Pijnacker-Nootdorp


14 juli 2019

Pijnacker-Nootdorp, 14 juli 2019 – De gemeente Pijnacker-Nootdorp gaat inventariseren waar er mogelijkheden zijn om in Pijnacker-Nootdorp het project ‘Tiny Forest’, geïnitieerd door natuurorganisatie IVN, in de gemeente uit te voeren. Een motie hiertoe van de Partij voor de Dieren is met steun van alle fracties aangenomen.

Een Tiny Forest is een dichtbegroeid, inheems bos ter grootte van een tennisbaan. Dit bos is niet alleen een prettige plek voor vlinders, vogels, bijen en kleine zoogdieren, maar ook voor mensen. Kinderen leren in het buitenlokaal over de Nederlandse natuur en buurtbewoners ontmoeten elkaar op een prettige en gezonde plek.

In 2015 heeft IVN de eerste Tiny Forest geplant in de gemeente Zaandam midden in de stad. De wijze van zeer diverse en inheemse aanplant leidt binnen een aantal jaren al tot een aantoonbare toename van de biodiversiteit en is een goede maatregel tegen hittestress en wateropvang.

De provincie Zuid-Holland heeft onlangs een subsidie van 500.000 euro verstrekt aan IVN Zuid-Holland ten behoeve van het project Tiny Forest. De aanleg en het beheer van deze Tiny Forests gebeurt samen met inwoners, de buurt, scholen en in samenwerking met de gemeente . Dit biedt een mooie kans voor de gemeente om hieraan deel te nemen met geringe kosten.

Fractievoorzitter van de Partij voor de Dieren in Pijnacker-Nootdorp, Carla van Viegen: “In deze noodtoestand van het klimaat moeten alle zeilen worden bijgezet om het tij te keren. Tiny Forests dragen bij aan de aanpak van de klimaatcrisis en de versterking van de biodiversiteit. Het ondersteunt daarmee ook een natuurlijke aanpak van plagen als de eikenprocessierups en dient dus meerdere doelen tegelijk.”

Wij staan voor:

Gerelateerd nieuws

Sociaal medische urgentie bij woningtoewijzing voorrang boven urgentie wegens woningrenovatie

Pijnacker-Nootdorp, 22 februari 2019 – Donderdag 21 februari is in de gemeenteraad de Huisvestingsverordening besproken, waar...

Lees verder

Verbod oplaten ballonnen in Pijnacker-Nootdorp

Pijnacker-Nootdorp, 12 juli 2019 – De gemeente Pijnacker-Nootdorp gaat het oplaten van gasballonnen en brandende wensballonne...

Lees verder

Betrokken persoon

Carla van Viegen

Carla is sinds 2014 fractievoorzitter PvdD. Zij wil dieren, milieu en kwetsbare groepen een stem geven en de gemeente groener maken!