Sociaal medische urgentie bij woning­toe­wijzing voorrang boven urgentie wegens woning­re­no­vatie


22 februari 2019

Pijnacker-Nootdorp, 22 februari 2019 – Donderdag 21 februari is in de gemeenteraad de Huisvestingsverordening besproken, waarbij de Partij voor de Dieren, samen met het CDA, een motie heeft ingediend. Hierin werd het gemeentebestuur opgeroepen om zich optimaal in te spannen om met de overige betrokken gemeenten een akkoord te bereiken dat mensen met een sociaal-medische urgentie voorrang blijven houden op een woning boven mensen die vanwege woningrenovatie een urgentieverklaring hebben gekregen. De motie werd met brede steun aangenomen. Alleen Gemeentebelangen en de VVD stemden tegen.

Het huidige voorstel was om deze urgenties gelijk te stellen. Als reden hiervoor werd aangegeven dat in het verleden gebleken is dat bouwprojecten van woningbouwcoöperaties pas later gerealiseerd konden worden, omdat mensen met een urgentie vanwege woningrenovatie pas later aan de beurt kwamen. De Partij voor de Dieren vindt dat een kwetsbare groep in onze samenleving voorrang moet blijven houden, omdat bij de groep sociaal-medisch urgenten alleen een urgentieverklaring wordt afgegeven in gevallen waarin er sprake is van levensgevaar of volledige ontwrichting.

Annemieke Hulsbergen, raadslid van de Partij voor de Dieren in de gemeenteraad van Pijnacker-Nootdorp: “Mensen met een sociaal-medische urgentieverklaring moeten, gezien de kritieke en kwetsbare situatie waarin zij verkeren, de hoogste urgentie blijven behouden in de nieuwe huisvestingsverordening. We zijn daarom blij met de brede steun in de gemeenteraad voor onze motie.”

Gerelateerd nieuws

Partij voor de Dieren teleurgesteld over gang van zaken motie kinderpardon

Pijnacker-Nootdorp, 21 december 2018 –Donderdag 20 december heeft de Partij voor de Dieren een motie ingediend, waarin de bur...

Lees verder

Inventarisatie Tiny Forests in Pijnacker-Nootdorp

Pijnacker-Nootdorp, 14 juli 2019 – De gemeente Pijnacker-Nootdorp gaat inventariseren waar er mogelijkheden zijn om in Pijnac...

Lees verder

Betrokken persoon

Carla van Viegen

Carla is sinds 2014 fractievoorzitter PvdD. Zij wil dieren, milieu en kwetsbare groepen een stem geven en de gemeente groener maken!