Verant­woorde afvoer kunstgras door gemeente


16 oktober 2018

Pijnacker-Nootdorp, 16 oktober 2018 – De gemeente Pijnacker-Nootdorp moet het oude kunstgrasveld van voetbalvereniging Oliveo op een zorgvuldige en milieuverantwoorde manier laten afvoeren. De plaatselijke Partij voor de Dieren heeft schriftelijke vragen gesteld naar aanleiding van de vervanging van Oliveo’s kunstgrasveld.

De Partij voor de Dieren is blij dat bij die vervanging is gekozen voor een milieuvriendelijk alternatief in plaats van het omstreden rubbergranulaat, waarmee het oude kunstgras was opgevuld. Wel maakt de partij zich zorgen over het afvoeren van het oude kunstgrasveld. Dit naar aanleiding van een uitzending van het tv-programma Zembla. Daaruit bleek dat het recyclen van oud kunstgras niet altijd zorgvuldig en milieuverantwoord gebeurt.

De partij wil daarom van burgemeester en wethouders weten hoe de gemeente ervoor zorgt dat de afvoer en recycling wel zorgvuldig plaatsvindt. De gemeente zou de eisen daarvoor bij toekomstige vervanging van kunstgrasvelden zelfs nog moeten aanscherpen als het aan de Partij voor de Dieren ligt. Daarover zouden afspraken met aannemers moeten worden gemaakt.

Verder vraagt de partij zich af of de sloten rondom kunstgrasvelden in Pijnacker-Nootdorp de laatste tien jaar zijn gebaggerd en of daarbij onderzoek naar de kwaliteit van het water en de waterbodem is gedaan. Dit omdat volgens het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu het risico bestaat dat milieugevaarlijke stoffen in het kunstgras via het drainagewater weglekken naar de omliggende sloten. Het gaat dan onder meer om zink, kobalt, minerale oliën en zogeheten PAK’s (polycyclische aromatische koolwaterstoffen). De partij heeft gevraagd om de resultaten van het eventuele bodemonderzoek aan de gemeenteraad te verstrekken, dan wel alsnog bodemonderzoek te laten uitvoeren.

Gerelateerd nieuws

Partij voor de Dieren wil onderzoek naar verdwijning zwanen

Pijnacker-Nootdorp, 27 augustus 2018 – Er moet een onderzoek komen naar de verdwijning van zwanen in Pijnacker-Nootdorp. Dat ...

Lees verder

Meer aandacht herplaatsing dieren in langdurige uitzichtloze opvangsituaties

Pijnacker-Nootdorp, 31 oktober 2018 – De gemeente zou meer kunnen doen bij het herplaatsen van dieren die langdurig in een di...

Lees verder

Betrokken persoon

Carla van Viegen

Carla is sinds 2014 fractievoorzitter PvdD. Zij wil dieren, milieu en kwetsbare groepen een stem geven en de gemeente groener maken!