Meer aandacht herplaatsing dieren in lang­durige uitzichtloze opvang­si­tu­aties


31 oktober 2018

Pijnacker-Nootdorp, 31 oktober 2018 – De gemeente zou meer kunnen doen bij het herplaatsen van dieren die langdurig in een dierenopvangcentrum zitten. Het gaat dan vooral om dieren waarvan de eigenaar voor zeer lange tijd niet voor het dier kan zorgen, bijvoorbeeld vanwege opname in een gesloten zorginstelling of detentie. Daarvoor pleit de Partij voor de Dieren in Pijnacker-Nootdorp.

Elke gemeente is op grond van het Burgerlijk Wetboek verplicht ten minste twee weken te zorgen voor dieren die op straat zijn gevonden of in beslag zijn genomen. Het gaat dan om dieren die geen eigenaar hebben of waarvan de eigenaar niet bekend is. Deze dieren belanden doorgaans in een regionaal dierenasiel.

Deze regeling biedt echter geen soelaas voor dieren waarvan de eigenaar wel bekend is, maar deze niet in staat is om voor zijn of haar dier te zorgen. Dit probleem kan zich bijvoorbeeld voordoen als de eigenaar langdurig wordt opgenomen in een gesloten zorginstelling, een lange gevangenisstraf moet uitzitten of in het geval van huiselijk geweld uit huis wordt geplaatst.

In dergelijke gevallen krijgt de tijdelijke opvang van deze dieren soms ongewenst een permanent karakter. Dat gebeurt als de eigenaar niet meer in staat is voor het dier te zorgen of dat niet meer wil. Voor de dieren in kwestie is dat een uitzichtloze situatie: ze wachten zonder succes op de terugkeer van hun baasje. Sowieso is een langdurig verblijf in een asiel niet goed voor het welzijn van een huisdier.

Bij langdurige uitzichtloze opvang kan een dier niet worden herplaatst zo lang de eigenaar geen afstand kan of wil doen van diens dier. Plaatsing in een pleeggezin kan in zo’n geval uitkomst bieden. En als het dier wel is afgestaan, kan het alsnog worden herplaatst.

De Partij voor de Dieren in Pijnacker-Nootdorp wil van het college van burgemeester en wethouders weten of dit probleem zich ook in deze gemeente voordoet. En als dat zo is, om hoe veel dieren het gaat en hoe die worden opgevangen. Ook vraagt de partij of de gemeente bereid is om, in samenwerking met de dierenopvangcentra en de gemeentelijke sociale teams, mee te werken aan een oplossing. Bijvoorbeeld door eigenaren zo nodig afstand te laten doen van hun huisdier of door dieren die noodgedwongen langdurig in een asiel zitten, op te laten nemen in een pleeggezin.


Wij staan voor:

Betrokken persoon

Carla van Viegen

Carla is sinds 2014 fractievoorzitter PvdD. Zij wil dieren, milieu en kwetsbare groepen een stem geven en de gemeente groener maken!