Versterking biodi­ver­siteit en dier­vrien­de­lijke verlichting bij aanleg Metro­po­litane Fiets­route


1 maart 2024

Pijnacker-Nootdorp, 1 maart 2024 Tijdens een raadsvergadering van de gemeente Pijnacker-Nootdorp heeft de Partij voor de Dieren Pijnacker-Nootdorp twee wijzigingsvoorstellen ingediend om bij de aanleg van de Metropolitane Fietsroute de biodiversiteit te versterken en diervriendelijke verlichting toe te passen. De voorstellen werden mede ingediend door PPN, D66, fractie Graafland, de CU/SGP en de VVD en behaalde daardoor een meerderheid.

Onderdeel van de Metropolitane Fietsroute (MFR) is een fietsecoduct over de A13, dat zodanig wordt ingericht dat het dieren toelaat veilig de weg over te steken. Het ecoduct vormt zo een cruciale schakel in het verbinden van natuurgebieden die doorsneden worden door snelwegen. Het legt een betere natuurverbinding tussen Midden-Delfland, de Groenzoom, het Groene Hart en zelfs tot aan de kuststreek. Het verbinden van deze gebieden is van vitaal belang om een robuust groen netwerk te creëren in verstedelijkt gebied. Het biedt ruimte voor dieren om zich veilig te verplaatsen.

Daarnaast biedt het fietsecoduct en het fietspad goede mogelijkheden voor fiets woon-werkverkeer en meer ruimte voor fietsrecreatie. Dat ontlast de autowegen en is bovendien gezonder omdat mensen meer bewegen. Verder heeft de Metropolitane Fietsroute een breed regionaal belang om fietssnelwegen intergemeentelijk te verbinden.

Voor de Partij voor de Dieren waren twee belangrijke randvoorwaarden voor de aanleg dat de biodiversiteit wordt versterkt en er diervriendelijke verlichting wordt toegepast.

De Partij voor de Dieren vindt het belangrijk dat er geen nadelige ecologische gevolgen zijn door de aanleg van het fietspad. Het gaat slecht met de biodiversiteit en de insectenstand. De Ackerdijkse Plassen is een belangrijk en waardevol natuurgebied in de gemeente Pijnacker-Nootdorp en onderdeel van het Natuurnetwerk Nederland (NNN). Het is van groot belang dat de biodiversiteit in dit belangrijke natuurgebied wordt versterkt door de aanleg van de Metropolitane Fietsroute (MFR). Op dit moment laat de biodiversiteit in de bermen rondom het bestaande fietspad bij de Ackerdijkse Plassen veel te wensen over. Bij de aanleg van de MFR zijn er kansen om de insectenstand een positieve impuls te geven door bijvoorbeeld het inzaaien van bloemrijk inheems mengsel. Dit zal niet alleen gunstig zijn voor de flora en fauna, maar ook fietsers en wandelaars kunnen hiervan genieten.

Fractievoorzitter van de Partij voor de Dieren in Pijnacker-Nootdorp Carla van Viegen: ‘Ik ben erg blij met de brede steun van PPN, D66, Fractie Graafland, CU/SGP en de VVD. Zij zien bij de aanleg van fietsinfrastructuur ook het belang van versterking van de natuur in een verstedelijkt gebied.’

Wij staan voor:

Gerelateerd nieuws

Partij voor de Dieren zet in op diervriendelijke en veilige jaarwisseling

Pijnacker-Nootdorp, 21 december 2023 – In aanloop naar de jaarwisseling heeft de Partij voor de Dieren Pijnacker-Nootdorp tij...

Lees verder

Partij voor de Dieren eist opheldering na doodgereden mannetjeszwaan

Pijnacker-Nootdorp, 30 april 2024 – Naar aanleiding van het tragische incident waarbij een mannetjeszwaan in Nootdorp is dood...

Lees verder

Betrokken persoon

Carla van Viegen

Carla is sinds 2014 fractievoorzitter PvdD. Zij wil dieren, milieu en kwetsbare groepen een stem geven en de gemeente groener maken!