Beeld­vor­mende vragen Ener­gie­tran­si­tieplan


Indiendatum: 4 nov. 2021

Energietransitieplan

p5. Welke harde garanties zijn er dat het aanleggen van (zeer dure) regionale warmtenetwerken
zoals warmtelinQ op termijn (in 2050 of zodra de geothermieputten op zijn) geen perverse (financiële) prikkel oplevert om toch maar fossiele brandstoffen, biomassa en/of afval te blijven verbranden om dit soort netwerk te kunnen blijven voeden?

p22. Er staat in de voetnoten 1 en 2 dat twee doelen t.a.v. huurwoningen niet behaald zijn en zijn losgelaten. Wat betekent dat dan voor de CBS grafiek op dezelfde pagina? Is die dan nog wel bruikbaar/geldig?

p24. Er staat “Dit zijn houtstookkachels. Houtstook achten wij als niet duurzaam en niet wenselijk. We streven ernaar om dit aandeel te minimaliseren.” Waarom streeft u hierbij niet naar nul i.p.v. 20 TJ (p.25)?

p38. Figuur 4.1. Driehoek 1: “Beperkt de totale energievraag zo veel mogelijk, ook als dit zorgt elektrificatie.” Wordt hierbij dan wel rekening gehouden met omzettingsrendementen/verliezen tussen elektra en warmte?

p46. Er staat “Uitgangspunt voor ons is dat minimaal 80% van de lokale opwek door zon op veld lokaal gefinancierd moet zijn.” Komen er ook mogelijkheden voor niet-tuinders om hierin te investeren? Zo ja, welke?

Uitvoeringsplan

p8. Er staat: “De ambitie van de gemeente is om in 2030 50 % minder CO2 uit te stoten ten opzichte van 2018”. Hoe bereken je de CO2 uitstoot hierbij? Gaat het dan om alle CO2 die echt vrijkomt of alleen het CO2 dat vrijkomt uit verstookt fossiel gas/benzine/olie/kool?

p10/17. Ik lees het uitgangspunt van 80% lokaal eigendom niet terug in dit plan (er staat 50%). Waarom niet?

p21/34. Waarom heet het nog op te richten platform voor energiebesparing voor bedrijven ‘Huis van Heron’? Daar was de stekker toch uitgetrokken?

Annemieke Hulsbergen
Partij voor de Dieren
Pijnacker-Nootdorp

Interessant voor jou

Schriftelijke vragen informatienota ‘Stand van zaken actiepunten uitvoeringsplan Dierenwelzijn'

Lees verder

Beeldvormende vragen Visie op groen en Sociaal Cultureel Centrum Pijnacker

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer

Betrokken persoon

Annemieke Hulsbergen

Nootdorper Annemieke Hulsbergen is raadslid van buiten de raad en zet zich in voor dierenwelzijn, een groene gemeente en duurzame energie.