Beeld­vor­mende vragen Visie op groen en Sociaal Cultureel Centrum Pijnacker


Indiendatum: 11 nov. 2021

a. Burgerinitiatief Visie op het groen in het buitengebied

Vragen aan de indieners: Wat is uw top 3 qua kwalitatieve verbeteringen nodig voor het groen in deze gemeente?

Antwoord: In kaart brengen van de ecologische zones en daarna pas met de natuurorganisatie de natuurdoelen opstellen.

Vragen aan het college:

In het antwoord op het burgerinitiatief geeft het college aan: “De Omgevingsvisie is een strategische beleidsvisie op hoofdlijnen en voor de lange termijn. Veel aanbevelingen van het burgerinitiatief zijn hiervoor te gedetailleerd. Voorbeelden hiervan zijn het maken van prioriteitenlijsten voor beheer en onderhoud, en investeringen, het verbeteren van het padenstelsel, en het opstellen van een werkprogramma (zie de bijlage bij het burgerinitiatief). Dit kan echter wel waardevolle input zijn voor de uitwerking van de Omgevingsvisie in omgevingsprogramma’s.”

Hoe gaat het college bij de uitwerking van het Omgevingsprogramma de indieners van het burgerinitiatief wederom betrekken en gebruik maken van hun deskundigheid?

Antwoord: dat komt te staan in de startnotitie t.z.t.

Is het college bereid bij de uitwerking van het Omgevingsprogramma expliciet de ecologische verbindingen tussen en binnen groene gebieden en binnen en tussen woonwijken weer te geven?

Antwoord: ja.

b. Locatiekeuze Sociaal Cultureel Centrum Pijnacker

Hoe wordt fiets parkeren rond het SCC geregeld? (p. 16, PVE zie ik het niet in terug).

Antwoord: daar wordt nog over nagedacht.

Wat betreft natuurinclusief bouwen is er sprake van een bakstenen gebouw met een groen dak (p. 37 locatie onderzoek). Wordt er nog verder gekeken, bv. naar mogelijkheden van planten aan de gevels en nestkasten (e.e.a. uiteraard afgestemd op de lokale fauna)?

Antwoord: ja dat wordt meegenomen in de opdracht aan de architect.

Carla van Viegen
Raadslid Partij voor de Dieren
Pijnacker-Nootdorp

Indiendatum: 11 nov. 2021
Antwoorddatum: 11 nov. 2021

Zie antwoorden bij de vragen.

Interessant voor jou

Beeldvormende vragen Energietransitieplan

Lees verder

Schriftelijke vragen beleidsdocument inkoop- en aanbestedingsbeleid

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer

Betrokken persoon

Carla van Viegen

Carla is sinds 2014 fractievoorzitter PvdD. Zij wil dieren, milieu en kwetsbare groepen een stem geven en de gemeente groener maken!