Schrif­te­lijke vragen infor­ma­tienota ‘Stand van zaken actie­punten uitvoe­ringsplan Dieren­welzijn'


Indiendatum: 28 okt. 2021

Vragen

1. Bij ‘Onderzoek aanbrengen uitklimstrips voor amfibieën’ geeft u aan dat uitklimstrips niet altijd goed werken. Ook geeft u aan dat in nieuwe wijken geen putten worden gebruikt, waardoor hier het probleem niet speelt. Het is ons echter niet duidelijk welke oplossing er nu is of komt voor het tegengaan voor verdrinking/verhongering van amfibieën die vast komen te zitten in putten in bestaande wijken. Kunt u dit nader toelichten?

2. Bij ‘Onderzoek ganzenproblematiek in overleg met Staatsbosbeheer’ geeft u aan een pilot met een vangactie uitgevoerd te hebben. Wat is er met de gevangen ganzen gebeurd?

3. Kunt u toelichten waarom u van mening bent dat een dergelijke vangactie het dierenwelzijn in onze gemeente verhoogt? De nota gaat immer over een uitvoeringsplan dierenwelzijn.

Annemieke Hulsbergen
Partij voor de Dieren
Pijnacker-Nootdorp

Indiendatum: 28 okt. 2021
Antwoorddatum: 6 dec. 2021

Klik hier voor de antwoorden.

Interessant voor jou

Schriftelijke vragen gevolgen kindertoeslagaffaire

Lees verder

Beeldvormende vragen Energietransitieplan

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer

Betrokken persoon

Annemieke Hulsbergen

Nootdorper Annemieke Hulsbergen is raadslid van buiten de raad en zet zich in voor dierenwelzijn, een groene gemeente en duurzame energie.