Schrif­te­lijke vervolg­vragen GenX


Indiendatum: jul. 2019

Toelichting

In uw beantwoording van onze schriftelijke vragen over GenX in drinkwater (zaaknummer 1005879, berichtnummer 1002620) geeft u aan bij het antwoord op vraag 2: "Overigens was het in het verleden aangetroffen GenX niet afkomstig van het bedrijf Chemours." In 2017 werd door Dunea aangegeven dat het bedrijf Chemours niet de bron was. Wij hebben toen gevraagd waar de GenX dan wel vandaan kwam. Uw antwoord was "Wij hebben GGD Haaglanden verzocht contact op te nemen met Dunea om te worden geïnformeerd over de herkomst van de stof GenX in het drinkwater. Zodra deze informatie bekend is zullen wij die met u delen." Tot op heden hebben wij deze informatie niet ontvangen. Het lijkt een redelijke aanname dat het onderzoek van Dunea hiernaar nu (2 jaar later) inmiddels wel is afgerond. Naar aanleiding hiervan heeft de fractie de volgende vervolgvragen.

Vragen
1. Op welk onderzoek of welke feiten baseert Dunea de uitspraak dat het in het verleden aangetroffen GenX niet afkomstig kan zijn van het bedrijf Chemours?
2. Wat was de bron van deze GenX?

Ook heeft u in 2017 het volgende aangegeven: "Een aantal Statenfracties in Zuid-Holland heeft reeds om onderzoek gevraagd. Vanwege het gezondheidsaspect van GenX in ons drinkwater hebben wij GGD Haaglanden gevraagd om namens alle gemeenten in Haaglanden de provincie te vragen zicht te blijven houden op de situatie en ons in kennis te stellen van eventueel genomen maatregelen. Wij hebben GenX in het drinkwater geagendeerd voor de eerstvolgende vergadering van het bestuur van de GGD." Wij zijn benieuwd of dit onderzoek en/of deze vergadering tot extra maatregelen heeft geleid.

3. Wat heeft het overleg met de GGD opgeleverd en hoe wordt momenteel voorkomen dat GenX uit deze en andere bronnen in de toekomst opnieuw in ons drinkwater terecht komt?

Carla van Viegen

Fractievoorzitter Partij voor de Dieren

Gemeenteraad Pijnacker-Nootdorp

Indiendatum: jul. 2019
Antwoorddatum: 2 sep. 2019

Klik hier voor de antwoorden.

Interessant voor jou

Verzoek gegevens uit VTA-controle bomen

Lees verder

Schriftelijke vragen zuurstofgebrek voor vissen

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer

Betrokken persoon

Carla van Viegen

Carla is sinds 2014 fractievoorzitter PvdD. Zij wil dieren, milieu en kwetsbare groepen een stem geven en de gemeente groener maken!