Schrif­te­lijke vragen zuur­stof­gebrek voor vissen


Indiendatum: aug. 2019

Vragen

1. Kent u het bericht ‘Te weinig zuurstof, vissen dood?[1]

2. Waardoor komt het gebrek aan zuurstof in het water?

3. Heeft de gemeente hierover contact gehad met het Hoogheemraadschap Delfland en zo ja, wat is hieruit voort gekomen? Zo nee, waarom niet?

4. Welke preventieve maatregelen kunnen in de toekomst (in samenwerking met het Hoogheemraadschap Delfland) worden genomen om te voorkomen dat vissen te weinig zuurstof hebben?

A.H.K. van Viegen

Fractievoorzitter Partij voor de Dieren

Gemeenteraad Pijnacker-Nootdorp

[1]https://pijnacker-nootdorp-actueel.nl/te-weinig-zuurstof-vissen-dood/

Indiendatum: aug. 2019
Antwoorddatum: 2 sep. 2019

Klik hier voor de antwoorden.