Schrif­te­lijke vervolg­vragen Opvang van Afghanen


Indiendatum: 27 sep. 2021

Toelichting

Op 30 augustus heeft onze fractie vijf schriftelijke vragen gesteld naar aanleiding van de zeer zorgelijke situatie in Afghanistan en de verwachte toename van asielzoekers, specifiek uit dat land, waarvoor het Rijk de gemeentes oproept extra opvangplekken te creëren. Op 14 september heeft het college onze vragen beantwoord, maar de beantwoording vindt de fractie onvoldoende.
Aangezien we hieruit niet (helder) de gevraagde informatie konden destilleren, stellen we nu deze vervolgvragen. Wij verzoeken het college om deze vragen per stuk te beantwoorden.

Vragen

1. Welke inzet gaat het college plegen om in onze gemeente (tijdelijke) opvangplekken voor Afghanen te realiseren?

2. Welke inzet gaat het college plegen om extra huisvesting voor Afghanen met een verblijfsvergunning te realiseren, bovenop de bestaande wettelijke verplichting voor huisvesting voor statushouders?

3. Indien het antwoord hierop is dat er geen (tijdelijke) opvangplekken en/of additionele huisvesting voor Afghanen in onze gemeente gerealiseerd gaan worden, op welk bestaand beleid baseert het college dit besluit/deze besluiten dan?

Carla van Viegen
Partij voor de Dieren
Gemeente Pijnacker-Nootdorp

Indiendatum: 27 sep. 2021
Antwoorddatum: 28 okt. 2021

Klik hier voor de antwoorden.

Interessant voor jou

Schriftelijke vervolgvragen Gemeentelijke ontheffing assimilatieverlichting

Lees verder

Beeldvormende vragen Gemeentelijke financiële Verordening

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer

Betrokken persoon

Carla van Viegen

Carla is sinds 2014 fractievoorzitter PvdD. Zij wil dieren, milieu en kwetsbare groepen een stem geven en de gemeente groener maken!