Schrif­te­lijke vervolg­vragen Gemeen­te­lijke ontheffing assi­mi­la­tie­ver­lichting


Indiendatum: 20 sep. 2021

Toelichting

Naar aanleiding van de beantwoording van onze eerdere vragen over assimilatieverlichting vanuit kassen d.d. 31 augustus 2021 legt de Partij voor de Dieren de volgende vervolgvragen aan u voor.

Vragen

1) Uit de beantwoording van de bovenvermelde vragen blijkt dat nachtelijke lichthinder door de assimilatieverlichting van tuinders in Pijnacker-Nootdorp niet meer mag optreden, omdat alle gemeentelijke ontheffingen voor het zogenaamde maatwerk zijn per 31 mei afgelopen en er geen gemeentelijke maatwerkbesluiten meer van kracht zijn. Toch is de lichthinder er op verschillende plekken nog steeds, vooral door een rozenkweker uit Delfgauw (u wel bekend). Wordt er handhavend opgetreden door de gemeente en zo ja, hoe vaak en waar heeft dit plaatsgevonden en wat was hiervan de uitkomst? En zo nee, waarom niet?

2) Op grond waarvan is het ├╝berhaupt nog mogelijk om nieuwe maatwerkvergunningen te verlenen en welke voorwaarden worden er dan gesteld?

3) Welke criteria worden door het college als verantwoordelijk bevoegde instantie gehanteerd en welke afwegingen worden gemaakt bij een aanvraag voor maatwerkvergunning voor assimilatieverlichting vanuit kassen?

4) Hoe zwaar weegt de overlast voor dieren, natuur, milieu en mensen bij de afweging voor nieuwe maatwerkverlening? Graag ontvangen we een goed beargumenteerd antwoord.

5) Op welke wijze vindt er participatie van (belanghebbende) inwoners plaats op dit onderwerp?

6) Is het college van plan nieuwe maatwerkvergunningen te gaan verlenen? Onze fractie zou graag voordat tot het definitieve besluit wordt overgegaan, hiervan op de hoogte gesteld willen worden en het willen bespreken in de gemeenteraad. Is het college hiertoe bereid? Zo nee, waarom niet?

Carla van Viegen
Fractievoorzitter Partij voor de Dieren
Gemeenteraad Pijnacker-Nootdorp

Klik hier voor de antwoorden.

Interessant voor jou

Beeldvormende vragen Aardgasvrij Klapwijk en Voorontwerpbestemmingsplan Ackerswoude

Lees verder

Schriftelijke vervolgvragen Opvang van Afghanen

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer

Betrokken persoon

Carla van Viegen

Carla is sinds 2014 fractievoorzitter PvdD. Zij wil dieren, milieu en kwetsbare groepen een stem geven en de gemeente groener maken!