Schrif­te­lijke vraag over voor­ont­werp­be­stem­mingsplan Keer­voor­ziening Rand­sta­drail 2020


Indiendatum: okt. 2019

Is het juist dat er watercompensatie plaatsvindt in de Oude Polder en dat het bestemmingsplan daarvoor moet worden aangepast?

Indiendatum: okt. 2019
Antwoorddatum: 14 okt. 2019

Klik hier voor de antwoorden.