Schrif­te­lijke vragen baggeren in broed­seizoen


Indiendatum: 19 mrt. 2021

Vragen

  1. Bent u op de hoogte van het bericht ‘Extra zorg voor waternatuur bij baggeren’?[1]
  2. Wat vindt u ervan dat er midden in het broedseizoen wordt gebaggerd, ondanks de vermelding dat het zorgvuldig gebeurt en 5 meter afstand wordt gehouden van broedende vogels?
  3. Wordt er gewerkt volgens de geldende regels van de gedragscode Wet Natuurbescherming?[2] Zo nee, is er dan een ontheffing Wet Natuurbescherming afgegeven? Zo nee, wordt er in dat geval handhavend opgetreden?
  4. Bent u bereid om in het belang van de bescherming van broedende dieren in overleg te treden met het Hoogheemraadschap van Delfland om per direct te stoppen met baggeren midden in het broedseizoen? Zo nee, waarom niet? Zo ja, kunt u ons op de hoogte stellen van de uitkomst van het overleg?

Carla van Viegen
Fractievoorzitter Partij voor de Dieren
Gemeenteraad Pijnacker-Nootdorp

[1] https://www.hhdelfland.nl/actueel/nieuws/extra-zorg-voor-waternatuur-bij-baggeren
[2] https://www.rvo.nl/onderwerpen/agrarisch-ondernemen/beschermde-planten-dieren-en-natuur/ruimtelijke-ingrepen/ontheffing-vrijstelling/gedragscodes

Indiendatum: 19 mrt. 2021
Antwoorddatum: 22 mrt. 2021

Klik hier voor de antwoorden.