Vervolg­vragen privacy schending persoons­ge­gevens GGD Haag­landen


Indiendatum: 8 mrt. 2021

Toelichting

U heeft op 16 februari 2021 het volgende antwoord gegeven op onze schriftelijke vraag “Weet u of er sprake is van privacy schending of van criminele handel in persoonsgegevens die in beheer zijn gesteld bij de GGD Haaglanden?”

Antwoord: “Hierover is contact geweest met de GGD Haaglanden. De GGD heeft aangegeven dat er tot dusverre geen aanwijzingen zijn voor diefstal of ongeoorloofde downloads van data die door de GGD Haaglanden zijn verwerkt.”

Op 3 maart 2021 is er een brief van de GGD Haaglanden op de lijst ingekomen stukken geplaatst die o.a. naar aanleiding van de arrestatie van twee GGD medewerkers woonachtig in onze regio, ingaat op een mogelijk datalek bij de GGD Haaglanden. In deze brief staat o.a. “De AP heeft een onderzoek ingesteld naar de naleving van de AVG door (onder meer) GGD Haaglanden.”

Vragen

  • Werken de twee gearresteerde GGD medewerkers, woonachtig in onze regio, voor de GGD Haaglanden?
  • Welke nieuwe inzichten, naast de recente arrestaties, hebben ertoe geleid dat de AP een onderzoek heeft ingesteld naar een datalek bij de GGD Haaglanden?
  • Hoe komt het dat deze inzichten medio februari nog niet bekend waren bij de GGD Haaglanden?
  • Bent u bereid de raad direct te informeren middels een informatiebrief zodra bekend is of er inderdaad een datalek bij de GGD Haaglanden heeft plaatsgevonden? Zo nee, waarom niet?

Annemieke Hulsbergen
Raadslid Partij voor de Dieren
Gemeenteraad Pijnacker-Nootdorp

Indiendatum: 8 mrt. 2021
Antwoorddatum: 25 mrt. 2021

Klik hier voor de antwoorden. Bijlage https://pijnacker-nootdorp.raa...,_vervolg_datadiefstal

Interessant voor jou

Schriftelijke vragen dierenpension Oude Polder

Lees verder

Schriftelijke vragen baggeren in broedseizoen

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer

Betrokken persoon

Annemieke Hulsbergen

Nootdorper Annemieke Hulsbergen is raadslid van buiten de raad en zet zich in voor dierenwelzijn, een groene gemeente en duurzame energie.