Schrif­te­lijke vragen Beeld­vor­mende verga­dering Nota Grond­prijzen, Ontwerp­be­leidsnota woning­voorraad en Laadvisie


Indiendatum: 13 jan. 2022

b. Nota Grondprijzen
In de aanbiedingsbrief staat:
“Indien de bouwkosten blijven stijgen zet dit de haalbaarheid van de realisatie van sociale huurwoningen onder druk. De gemeente ziet de realisatie van sociale huurwoningen als belangrijk onderdeel van de totale woonopgave. In die specifieke gevallen dat voor de realisatie van deze huurwoningen afgeweken moet worden van de Nota Grondprijzen, zal het college, vanuit de bestuurlijke wens om sociale woningen te realiseren, de raad separaat voorstellen af te wijken van de Nota Grondprijzen 2022-2023 (gelijk aan de voorgaande nota).”
Vraag:
Waar is formeel vastgelegd dat om strategische redenen kan worden afgeweken van deze
grondprijzennota bij realisatie van sociale huur en dat daarbij bovenstaande route wordt gevolgd?

c. Ontwerpbeleidsnota woningvoorraad en ontwerp wijziging Huisvestingsverordening
Beleidsnota:

1. p.13 Welke toetsen worden er gedaan bij toeristisch verhuur anders dan vakantieverhuur? Wanneer mag toeristische verhuur wel/niet? Of is alleen vakantieverhuur toegestaan? De regels in de verordening over toeristisch verhuur, art 5.14 e/v, maken het er niet duidelijker op. In art. 5.15 worden diverse categorieën onderscheiden, maar die komen daarna niet meer terug. Ook niet in de toelichting op p. 45/46. Graag krijg ik een duidelijk uitleg van het college hoe we nu precies omgaan met toeristisch verhuur volgens deze regels.
2. 15: begrijp ik dit goed: Er hebben in 2020 in totaal 20.000 verschillende mensen op de sociale huurwoningen van PN gereageerd en daarvan woonden er maar 824 al in de gemeente, dus minder dan 10%?
Verordening:

3. p.2 De definitie van hospitaverhuur komt niet geheel overeen met zowel de beleidsregels als de toelichting. In de definitie staat “een kamer”, op de andere plekken staat dat het ook meerdere kamers kunnen zijn. Wat is leidend?
4. 20 Hoeven artikels 8.4 en 8.5 niet aangepast te worden? Er moet toch wel iets in de verordening komen te staan over ingaan van de aangepaste en aanvullende regels op een bepaald moment?
5. 21 In de algemene toelichting staat ook niets over het aanpassen van de verordening in 2022 (de aanpassingen zelf wel natuurlijk, maar niet dat er aanpassingen zijn t.o.v. 2019). Waarom niet?

f. Laadvisie ‘Opgeladen naar 2030’

1. 21 De mogelijkheid van integratie van laadpunten in bestaande objecten (zoals lantaarnpalen) of de grond maakt deel uit van strategische lijn 8. Echter heb ik goed begrepen dat de verwachting is dat dit pas vanaf 2025 gerealiseerd zal worden? Waarom dan pas? Staat de bestaande concessie het niet toe?
2. 24 Participatie/samenwerking met inwoners –> hoe en wanneer? Ik lees nu alleen dat de gemeente beslist en men hiertegen bezwaar kan maken, klopt dat?

Annemieke Hulsbergen
Raadslid Partij voor de Dieren
Pijnacker-Nootdorp

Interessant voor jou

Schriftelijke vragen Fietsplan 2022

Lees verder

Schriftelijke vragen Ontwerp paraplu bestemmingsplan 2022

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer

Betrokken persoon

Annemieke Hulsbergen

Nootdorper Annemieke Hulsbergen is raadslid van buiten de raad en zet zich in voor dierenwelzijn, een groene gemeente en duurzame energie.