Schrif­te­lijke vragen Fietsplan 2022


Indiendatum: jan. 2022

Vragen:

1) Er worden een aantal onveilige rotondes genoemd. Kan dit worden aangevuld met de rotondes op de Klapwijkseweg in Pijnacker (bij de wijken Klapwijk en Tolhek) en de rotonde Hofweg bij het van de Valkhotel in Nootdorp?

2) Wordt er ook rekening gehouden met immigranten, die eerder nog nooit gefietst hebben om hen wegwijs te maken met veilig fietsen?

3) Er zijn enorme snelheidsverschillen in de diverse vormen van fietsen. Ons is nog onduidelijk hoe dit wordt aangepakt en de fietsveiligheid wordt vergroot. Graag een nadere toelichting.

4) Er zijn vaak onbegaanbare ruiterpaden vanwege een zeer slechte bodem. Kunnen de ruiterpaden nog verder kwalitatief worden verbeterd, zodat er minder paarden en pony’s op het fietspad belanden, zoals bijvoorbeeld in het Bieslandse bos en in de Ruyven?

Carla van Viegen
Raadslid Partij voor de Dieren
Pijnacker-Nootdorp

Wij staan voor:

Interessant voor jou

Schriftelijke vervolgvragen over informatienota ‘Stand van zaken actiepunten uitvoeringsplan Dierenwelzijn’

Lees verder

Schriftelijke vragen Beeldvormende vergadering Nota Grondprijzen, Ontwerpbeleidsnota woningvoorraad en Laadvisie

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer

Betrokken persoon

Carla van Viegen

Carla is sinds 2014 fractievoorzitter PvdD. Zij wil dieren, milieu en kwetsbare groepen een stem geven en de gemeente groener maken!