Schrif­te­lijke vragen Ontwerp paraplu bestem­mingsplan 2022


Indiendatum: 13 jan. 2022

Raadsvoorstel pag.3. Er staat: “Dit verbod is ook in de standaardregels stedelijk gebied opgenomen. In het buitengebied zijn echter bestemmingsplannen van kracht zonder dit verbod. Gewenst is het verbod op zelfstandige bewoning van bijgebouwen gemeentebreed van kracht te laten zijn.”

Vraag:

1) Geldt dat ook voor bestaande zelfstandige bewoning van bijgebouwen of alleen toekomstige bewoning? Hoe worden kangoeroe woningen beoordeeld in het kader hiervan?

2) Is het mogelijk voor jongeren, die graag apart willen wonen, maar waarvoor een eigen huis onbetaalbaar of niet beschikbaar is, om qua zelfstandig wonen in een bijgebouw van het ouderlijk huis te gaan starten?

Raadsvoorstel pag.3. Er staat: “In de bestemmingsplannen voor het buitengebied gelden nu verschillende wijzen van meten van de inhoud. Gewenst is deze te uniformeren, conform de Nota Uitnodigende ruimtelijke ordening.”

Vraag:

3) Wat zijn dan precies die verschillen en welke wijze van meten wordt dan de regel?

Raadsvoorstel pag.4. Er staat: “Beleidsmatige wijzigingen zijn minimaal. Het voorliggende parapluplan bevat ten aanzien van verkamering en parkeren enkele regelingen waarin verwezen wordt naar gemeentelijk beleid. Het bestemmingsplan doet op deze onderdelen géén beleidsmatige uitspraken. Met het parapluplan wordt een grondslag voor de beoordeling toegevoegd aan de vigerende plannen. Deze bestaat straks uit beleidsregels en parkeerbeleid. Terwijl de grondslag nu veelal het bestemmingsplan zelf is.”

4) Wat zijn nu precies de beleidsmatige wijzigingen in het stuk? Dat is voor ons nog niet duidelijk.

Raadsvoorstel pag.4. Er staat: ‘Ook bij de te uniformeren regelingen is er geen sprake van een beleidswijziging. Het gaat hier om het toevoegen van enkele regels die de uitvoering en handhaving van het gemeentelijk beleid makkelijker maken.

Vraag:

5) Wat zijn deze regels?

Annemieke Hulsbergen
Raadslid Partij voor de Dieren
Pijnacker-Nootdorp

Interessant voor jou

Schriftelijke vragen Beeldvormende vergadering Nota Grondprijzen, Ontwerpbeleidsnota woningvoorraad en Laadvisie

Lees verder

Beeldvormende vragen Tussenevaluatie MRDH

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer

Betrokken persoon

Annemieke Hulsbergen

Nootdorper Annemieke Hulsbergen is raadslid van buiten de raad en zet zich in voor dierenwelzijn, een groene gemeente en duurzame energie.