Schrif­te­lijke vragen beleids­do­cument inkoop- en aanbe­ste­dings­beleid


Indiendatum: nov. 2021

Inleiding

In dit beleidsdocument staat op pagina 12 het volgende: “Gemeente Pijnacker-Nootdorp heeft het Manifest Maatschappelijk Verantwoord Inkopen op woensdag 30 september 2020 onderschreven.” De zeven thema’s uit het Manifest zijn:

▪ Circulair inkopen;
▪ Biobased inkopen;
▪ Klimaatbewust inkopen;
▪ Social return (SROI);
▪ Internationale sociale voorwaarden;
▪ Milieuvriendelijk inkopen;
▪ MKB - vriendelijk/lokaal inkopen.

De vetgedrukte thema’s zijn gekozen om extra aandacht te krijgen volgens het beleidsdocument. Dit ligt vast in het actieplan MVI.

Vragen

1. Kunnen wij het actieplan MVI ontvangen (desnoods vertrouwelijk)?

2. Op grond waarvan zijn de drie vetgedrukte thema’s geprioriteerd t.o.v. de andere vier thema’s ?

3. Kunt u met enkele voorbeelden concreet maken hoe ‘milieuvriendelijk inkopen’ wordt gestimuleerd ?

4. Worden er ook inspanningen verricht op de vier thema’s die niet gekozen zijn om extra aandacht te krijgen? Zo ja welke en hoe ? Zo nee, waarom niet ?

Annemieke Hulsbergen
Partij voor de Dieren

Indiendatum: nov. 2021
Antwoorddatum: 23 feb. 2022

Klik hier voor de antwoorden.

Wij staan voor:

Interessant voor jou

Beeldvormende vragen Visie op groen en Sociaal Cultureel Centrum Pijnacker

Lees verder

Beeldvormende vragen Decembercyclus 2021

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer

Betrokken persoon

Annemieke Hulsbergen

Nootdorper Annemieke Hulsbergen is raadslid van buiten de raad en zet zich in voor dierenwelzijn, een groene gemeente en duurzame energie.