Schrif­te­lijke vragen bomenkap Veenweg Nootdorp


Indiendatum: 15 dec. 2022

Toelichting

De gemeente heeft een omgevingsvergunning afgegeven 6982219 voor het kappen van negen bomen op het perceel naast Veenweg 57 in Nootdorp.

Naar aanleiding hiervan leggen de Partij voor de Dieren en PPN de volgende vragen aan u voor.

Vragen

  1. Deze bomen maken deel uit van het belangrijke historische en monumentale zicht op de Bartholomeuskerk en haar directe omgeving. Deze bomen zijn niet ziek en leveren geen gevaar op. Waarom worden deze bomen dan toch gekapt?
  2. Op welke wijze heeft de beoordeling plaatsgevonden om deze historische en monumentale bomen toch te kappen en is er bijvoorbeeld een mogelijkheid om de bomen toch te sparen en welke alternatieven zijn overwogen? Kunt u dit nader toelichten?
  3. Welke gevolgen heeft het voor de in en nabij de bomen aanwezige flora en fauna?
  4. Is het college van mening dat het verwijderen van de bomen ook kan leiden tot meer geluidsoverlast, omdat de bomen ook een geluidswerende functie hebben? Zo nee, waarom niet?
  5. Gaat het college in de toekomst kritischer oordelen over vergunningverlening voor het kappen van bomen, zeker gezien de belangrijke functie, die volwassen bomen hebben bij de klimaatverandering, zoals tegengaan van hittestress, wateropvang, opvang CO2 e.d.? Zo nee, waarom niet?

Carla van Viegen Partij voor de Dieren
Dilara Gök PPN

Indiendatum: 15 dec. 2022
Antwoorddatum: 22 feb. 2023

Klik hier voor de antwoorden.

Interessant voor jou

Aanvullende beeldvormende vragen naar aanleiding van de oordeelsvormende Raad

Lees verder

Schriftelijke vragen Kapvergunning 40 bomen Koningin Julianastraat

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer

Betrokken persoon

Carla van Viegen

Carla is sinds 2014 fractievoorzitter PvdD. Zij wil dieren, milieu en kwetsbare groepen een stem geven en de gemeente groener maken!