Schrif­te­lijke vragen gemeen­telijk maai­beleid


Indiendatum: 22 apr. 2023

Toelichting

Midden in de bloeiperiode is er in de gemeente gemaaid, zonder dat er sprake was van gevaar voor de verkeersveiligheid, onder andere langs de slootkanten van de Keulseweg en in het recreatiepark Ruyven Noord (zie de foto’s in de bijlage). Hierbij is de ondergrond kapot gereden en zijn bloeiende kruidenmengsels vernietigd zonder dat ze hun zaden hebben kunnen afgeven. Dit handelen is niet in het belang van de ecologie en niet bevorderlijk voor het verhogen van de biodiversiteit in onze gemeente. Naar aanleiding hiervan legt de Partij voor de Dieren de volgende vragen aan u voor.

Vragen

  1. Waarom wordt er op deze plekken gemaaid midden in de bloeiperiode, terwijl er geen sprake is van een gevaar voor de verkeersveiligheid en het in het belang is van de ecologie om nu niet te maaien?
  2. Bent u met ons van mening dat het maaien in de voorjaarsbloeiperiode zonder dat er gevaar is voor de verkeersveiligheid onnodig is? Zo nee, waarom niet?
  3. Bent u met ons van mening dat er door het maaien veel onnodige schade is ontstaan, omdat een zwaar voertuig de bodem heeft vernield? Zo nee, waarom niet?
  4. Kan het college aangeven hoe de nadelige gevolgen voor de ecologie en de biodiversiteit door dit maaibeleid in het voorjaar afgewogen zijn tegen andere belangen op de twee genoemde plekken?
  5. Is het betreffende maaien overeenkomstig het vigerende maaibestek?
  6. Indien er sprake is van een overeenkomst met de uitvoerder dat er in deze periode gemaaid wordt, bent u bereid deze overeenkomst aan te scherpen en niet te maaien ingeval er geen gevaar is voor de verkeersveiligheid?
  7. Welke maatregelen is het college bereid te nemen om te voorkomen dat terreinen worden beschadigd door een zwaar voertuig?
  8. Op de website van de gemeente staat o.a. de volgende tekst: ‘Vooral over de plekken waar ecologisch beheer plaats vindt is veel te doen. Deze plekken worden vaak pas in juli gemaaid’. Is op de genoemde plekken sprake van ecologische beheer?
  9. Kan een overzicht worden gegeven van alle ecologische beheerde terreinen in onze gemeente?

Carla van Viegen
Partij voor de Dieren

Interessant voor jou

Schriftelijke vragen milieuvervuiling door riooloverstort

Lees verder

Woningisolatie en bescherming vleermuizen, huismussen en gierzwaluwen

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer

Betrokken persoon

Carla van Viegen

Carla is sinds 2014 fractievoorzitter PvdD. Zij wil dieren, milieu en kwetsbare groepen een stem geven en de gemeente groener maken!