Schrif­te­lijke vragen Honey Highway zonder Honey


Indiendatum: jul. 2020

1) Kent u het bericht ‘Higway zonder honey’?

2) Samen met de verantwoordelijke gedeputeerde van Zuid-Holland, Berend Potjer, heeft

wethouder Hennevanger in 2019 bloem- en kruidenrijke zaden langs de berm van de N470

gezaaid met als doel de insectenpopulatie te versterken. Het doel was dat de bermen niet

zouden worden gemaaid. De berm is in beheer bij de provincie Zuid-Holland, maar kunt u

uitleggen waarom de bermen gemaaid zijn terwijl dat niet de bedoeling is?

3) Bent u bereid hierover contact te leggen met het provinciebestuur en aan te geven voortaan

deze bermen niet meer te maaien? Zo nee, waarom niet?

Carla van Viegen
Fractievoorzitter Partij voor de Dieren
Gemeenteraad Pijnacker-Nootdorp