Schrif­te­lijke vragen Huis van Heron


Indiendatum: 7 nov. 2020

Toelichting

Het college heeft de gemeenteraad per brief laten weten het initiatief ‘Huis van Heron’ te stoppen. Hierover heeft de fractie van de Partij voor de Dieren de volgende vragen:

Vragen

1. De timing van deze beslissing midden in coronatijd is niet heel gelukkig. Had dat niet uitgesteld kunnen worden?

2. Het Huis van Heron had in potentie een belangrijke rol kunnen vervullen bij het betrekken van het bedrijfsleven bij de energietransitie en het oplossen van klimaatvraagstukken. Hoe gaat u het opgebouwde netwerk van in duurzaamheid geïnteresseerde bedrijven en investeerders behouden? En hoe gaat u het beoogde fysiek ontmoeten (na corona) faciliteren?

3. Heeft u overwogen om een commerciële partij het Huis van Heron te laten uitbaten? Bijvoorbeeld een incubator die duurzame startups huisvest en hun innovaties promoot bij andere bedrijven?

Annemieke Hulsbergen
Partij voor de Dieren
Gemeenteraad Pijnacker-Nootdorp

Indiendatum: 7 nov. 2020
Antwoorddatum: 22 dec. 2020

Vraag 1

De timing van deze beslissing midden in coronatijd is niet heel gelukkig. Had dat niet uitgesteld kunnen worden?

Antwoord

De kwartiermakers hebben gewerkt naar het moment waarbij publieke en private partijen tot bindende afspraken zouden kunnen komen. Sommige marktpartijen waren alleen bereid tot bindende afspraken als de gemeente daartoe bereid was. De overeenkomst met de gemeente was dan ook essentieel om met de marktpartijen tot afspraken te komen. Uitstel vanwege coronatijd zou er toe leiden dat het momentum bij enkele marktpartijen verloren zou gaan.

Vraag 2

Het Huis van Heron had in potentie een belangrijke rol kunnen vervullen bij het betrekken van het bedrijfsleven bij de energietransitie en het oplossen van klimaatvraagstukken. Hoe gaat u het opgebouwde netwerk van in duurzaamheid geïnteresseerde bedrijven en investeerders behouden? En hoe gaat u het beoogde fysiek ontmoeten (na corona) faciliteren?

Antwoord

Vanuit de samenwerking tussen gemeente en ondernemers heeft het Huis van Heron haar invulling gekregen. De marktpartijen bekijken nu of er draagvlak is voor en wat de mogelijkheden zijn van een digitale voorzetting van het reeds bestaande platform Huis van Heron. Voor het fysiek ontmoeten zijn alternatieve locaties, zoals het bestuurscentrum, voor handen en daarnaast zal per onderwerp naar alternatieven gekeken kunnen worden.

Vraag 3

Heeft u overwogen om een commerciële partij het Huis van Heron te laten uitbaten? Bijvoorbeeld een incubator die duurzame startups huisvest en hun innovaties promoot bij andere bedrijven?

Antwoord

Voor het Huis van Heron werd gezocht naar een commerciële basis. Op basis van dat model zouden marktpartijen het risico van de ontwikkeling en de exploitatie op zich nemen. De gemeente zou in die constructie één van de gebruikers worden en daarbovenop een bijdrage leveren in de kosten van een programmamanager. Door afspraken te maken over structurele huur van ruimtes zou een basis worden gelegd voor een sluitende businesscase.

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer

Betrokken persoon

Annemieke Hulsbergen

Nootdorper Annemieke Hulsbergen is raadslid van buiten de raad en zet zich in voor dierenwelzijn, een groene gemeente en duurzame energie.