Schrif­te­lijke vragen PvdD grond­storting en aange­legde dam langs Oost­land­fietspad achter Zuideind­seweg


Indiendatum: 9 nov. 2020

Toelichting

De gemeente heeft verantwoordelijkheden en bevoegdheden in de grondstorting en de aangelegde dam langs het Oostlandfietspad achter de Zuideindseweg.

1. Het fietspad is nu ook toegankelijk voor (zware) voertuigen; kan dat zomaar zonder afdoende vergunning?

2. De eerdere toegang was via een ander aanliggend bedrijf: is die erfdienstbaarheid gestopt? En heb je dan automatisch recht om over een fietspad te mogen?

3. Het gebied had toch een natuurbestemming? Nu is dat herzien via (opnieuw) in cultuur te brengen met andere begroeiing en ander beheer. Mag dat zomaar, op grond van welke regels, en in deze mate?

4. Er zaten daar o.a. hazen. Dat is een beschermde en ernstig bedreigde soort. Is er een toets NB-wet gedaan en is onderzocht welke soorten daar voorkomen?

Ik vind het wel onzorgvuldig zoals ik het nu kan beoordelen.

Carla van Viegen
Partij voor de Dieren

Indiendatum: 9 nov. 2020
Antwoorddatum: 28 jan. 2021

Klik hier voor de antwoorden.

Wij staan voor:

Interessant voor jou

Schriftelijke vragen Huis van Heron

Lees verder

Technische vragen Bestemmingsplan de Scheg

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer

Betrokken persoon

Carla van Viegen

Carla is sinds 2014 fractievoorzitter PvdD. Zij wil dieren, milieu en kwetsbare groepen een stem geven en de gemeente groener maken!