Schrif­te­lijke vragen lozing land­bouwgif op opper­vlak­te­water in een sloot Delfgauw


Indiendatum: 24 jul. 2021

Vragen

  1. Kent u de berichten ‘Delfland treedt op bij lekkage van gewasbeschermingsmiddel in sloot’[1] en ‘Sloot vol gif door lekkage bij tuinder in Zuidpolder in Delfgauw'[2]?
  2. Welke voorzorgsmaatregelen worden genomen om lekkage in het oppervlaktewater te voorkomen bij een lek in de leiding?
  3. Is bijvoorbeeld een waarschuwingssysteem mogelijk?
  4. Welke maatregelen zijn getroffen om de schade door de lozing te beperken?
  5. Welke maatregelen worden nu getroffen door de tuinder om dergelijke lozing van het zeer schadelijke landbouwgif in de toekomst te voorkomen?
  6. Kunt u aangeven of het gebruik van Imidacloprid en ander landbouwgif in de kassenteelt in Pijnacker-Nootdorp wordt afgebouwd? En zo ja, wat is de termijn daarvan? Zo nee, bent u bereid hierover in gesprek te gaan met andere verantwoordelijke overheden? Zo nee, waarom niet?
  7. Wat zijn de gevolgen voor de biodiversiteit en de natuur in het betreffende gebied door de lozing van het zeer schadelijke landbouwgif?
  8. Levert de lozing gevaar op voor de gezondheid van weidedieren in de omgeving die slootwater drinken en zo ja, op welke wijze worden de eigenaren hierover geïnformeerd?

Carla van Viegen
Fractievoorzitter Partij voor de Dieren
Gemeenteraad Pijnacker-Nootdorp

[1] https://www.hhdelfland.nl/actueel/nieuws/2021/juli/delfland-treedt-lekkage/
[2] https://www.ad.nl/delft/sloot-vol-gif-door-lekkage-bij-tuinder-in-zuidpolder-in-delfgauw~a0c7fbbf/

Indiendatum: 24 jul. 2021
Antwoorddatum: 20 aug. 2021

Klik hier voor de antwoorden.

Interessant voor jou

Schriftelijke vragen Verspillingsvrije week

Lees verder

Schriftelijke vragen gemeentelijke ontheffing assimilatieverlichting

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer

Betrokken persoon

Carla van Viegen

Carla is sinds 2014 fractievoorzitter PvdD. Zij wil dieren, milieu en kwetsbare groepen een stem geven en de gemeente groener maken!