Schrif­te­lijke vragen gemeen­te­lijke ontheffing assi­mi­la­tie­ver­lichting


Indiendatum: 26 jul. 2021

Toelichting

De gemeente heeft ontheffing verleend voor de assimilatieverlichting van glastuinbouwbedrijven in de gemeente Pijnacker-Nootdorp. Naar aanleiding van deze ontheffingverlening legt de Partij voor de Dieren de volgende vragen aan u voor.

Toelichting

De gemeente heeft ontheffing verleend voor de assimilatieverlichting van glastuinbouwbedrijven in de gemeente Pijnacker-Nootdorp. Naar aanleiding van deze ontheffingverlening legt de Partij voor de Dieren de volgende vragen aan u voor.

Vragen

  1. Welke bedrijven in onze gemeente hebben een gemeentelijke ontheffing voor de assimilatieverlichting?
  2. Op welke wijze en tijdstippen en hoe vaak wordt gecontroleerd of de bedrijven voldoen aan de voorschriften?
  3. Bent u bekend met de ’Lichthindervoorschriften voor het telen in kassen’?[1]
  4. Voldoet de gemeentelijke ontheffing aan deze voorschriften en kunt u dit nader toelichten?
  5. Indien de ontheffing niet voldoet aan de gestelde voorschriften en maatwerk per 1 januari 2021 niet meer is toegestaan, is onze conclusie juist dat de gemeente in overtreding is? Zo nee, kunt u uitleggen waarom niet?
  6. Indien deze ontheffing niet voldoet aan de gestelde voorschriften en maatwerk niet meer is toegestaan, welke maatregelen gaat u treffen en gaat u in dat geval handhaven?

Carla van Viegen
Fractievoorzitter Partij voor de Dieren
Gemeenteraad Pijnacker-Nootdorp

[1] https://www.infomil.nl/onderwe...

Indiendatum: 26 jul. 2021
Antwoorddatum: 1 sep. 2021

Klik hier voor de antwoorden.

Interessant voor jou

Schriftelijke vragen lozing landbouwgif op oppervlaktewater in een sloot Delfgauw

Lees verder

Schriftelijke vragen negatieve effecten maaiboot

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer

Betrokken persoon

Carla van Viegen

Carla is sinds 2014 fractievoorzitter PvdD. Zij wil dieren, milieu en kwetsbare groepen een stem geven en de gemeente groener maken!