Schrif­te­lijke vragen negatieve effecten maaiboot


Indiendatum: 28 jul. 2021

Vragen

1) Kent u het ingezonden artikel ‘Hoogheemraadschap Delfland hardleers’? 1

2) Herkent u het geschetste beeld dat de maaironde in het voorjaar (juni/juli) door de maaiboot van het Hoogheemraadschap leidt tot vissterfte en de dood en verwonding van watervogels om de in het artikel genoemde redenen? Zo nee, waarom niet?

3) Klopt het voorbeeld van tientallen dode watervogels in de Platanendreef, Molenweg/Oudeweg, Kooikerlaan - Bovensloot (langs terrein IPSE)? Zo ja, hoe heeft dit kunnen gebeuren? Zo nee, hoe zit het dan?

4) In de informatienota met berichtnummer 1023907 staat o.a. het volgende “Bij de voorbereiding en de uitvoering van de werkzaamheden is in de werkopdracht opgenomen dat de Gedragscode ‘bestendig beheer en onderhoud groenvoorzieningen’ van Stadswerk moet worden nageleefd. Hiermee wordt schade aan fauna zoveel mogelijk voorkomen. Tijdens het bestuurlijk overleg met het Hoogheemraadschap van Delfland is dit onderwerp ook ter sprake gekomen. De gedragscodes en protocollen die op dit onderwerp door zowel de gemeente als het hoogheemraadschap worden gehanteerd, zullen met elkaar worden vergeleken en waar nodig worden aangepast.” Zijn alle gedragscodes en protocollen inmiddels met elkaar vergeleken? Zo ja, heeft dat tot aanpassingen geleid en welke zijn dat? Zo nee, wanneer zal de vergelijking plaatsvinden?

5) Bent u bereid met het Hoogheemraadschap in gesprek te gaan over implementatie van de adviezen die in het ingezonden artikel worden vermeld teneinde dierenleed in onze gemeente verder te verminderen? Zo nee, waarom niet? Zo ja, op welke termijn?

Annemieke Hulsbergen
Partij voor de Dieren

1 https://www.telstar-online.nl/...delfland-hardleers

Indiendatum: 28 jul. 2021
Antwoorddatum: 8 sep. 2021

Klik hier voor de antwoorden.

Interessant voor jou

Schriftelijke vragen gemeentelijke ontheffing assimilatieverlichting

Lees verder

Schriftelijke vragen Opvangplekken Afghanen

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer

Betrokken persoon

Annemieke Hulsbergen

Nootdorper Annemieke Hulsbergen is raadslid van buiten de raad en zet zich in voor dierenwelzijn, een groene gemeente en duurzame energie.