Schrif­te­lijke vragen Opvang­plekken Afghanen


Indiendatum: 30 aug. 2021

Vragen

1) Kent u de berichten ‘Rijk zoekt meer opvangplekken voor Afghanen’1 en ‘Regering vraagt gemeenten meer plek te maken’2?

2) Welke inzet gaat het college plegen om ook in onze gemeente opvangplekken voor Afghanen te realiseren?

3) Welke mogelijkheden ziet het college hiervoor?

4) Wordt er ook ingezet op meer woningen voor statushouders? Zo nee, waarom niet?

5) Kunt u de gemeenteraad op de hoogte stellen van de uitkomst van deze inzet? Zo ja, op welke termijn? Zo nee, waarom niet?

Carla van Viegen
Fractievoorzitter Partij voor de Dieren
Gemeenteraad Pijnacker-Nootdorp

1 https://www.telegraaf.nl/nieuw...
2 https://www.nrc.nl/nieuws/2021...gemeenten-meer-plek-te-maken-a405604

Indiendatum: 30 aug. 2021
Antwoorddatum: 15 sep. 2021

Klik hier voor de antwoorden.

Interessant voor jou

Schriftelijke vragen negatieve effecten maaiboot

Lees verder

Technische vragen Beheerplan Oevers 2021 - 2024

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer

Betrokken persoon

Carla van Viegen

Carla is sinds 2014 fractievoorzitter PvdD. Zij wil dieren, milieu en kwetsbare groepen een stem geven en de gemeente groener maken!