Beeld­vor­mende vragen Tusse­ne­va­luatie MRDH


Indiendatum: 13 jan. 2022

1) Is er een duidelijke omschrijving wat de taken op het gebied van regionale economie en vervoersautoriteit zijn? Het is een grijs vlak. (Regionaal kan worden uitgebreid naar wereldwijd) En zo nee, kan verduidelijkt worden wat er wel en wat er niet wordt gedaan op de twee taakgebieden en binnen welke kaders het gebeurt?

2) Er staat in één van de stukken van de MRDH het volgende: ‘Onze regio staat voor grote uitdagingen: achterblijvende economische prestaties; hoge werkloosheid die zonder ingrijpen flink toeneemt.’ Is dit wel juist? We krijgen informatie dat de werkloosheid nog nooit zo laag is geweest en er is grote behoefte naar arbeid. Hoe zit het precies?

3) Het doel is over tien jaar 12% extra economische groei in onze regio te realiseren en 120.000 nieuwe banen. Nederland is €15 miljard euro aan BBP misgelopen door achterblijvende economische prestaties van Zuid-Holland. Blijft de 12% groei binnen de grenzen van wat de aarde aankan? Wordt hierbij het donut economiemodel van Kate Rayworth gehanteerd? En zo nee, welk model wordt dan wel gehanteerd (winstmaximalisatie of wordt ook rekening gehouden met ecologische effecten van het economisch handelen)?

4) Er wordt sterk ingezet op technologische ontwikkeling en innovatie en digitalisering, ook in de zorg. In hoeverre wordt hierbij rekening gehouden met het behoud van menselijk contact en menselijke communicatie, m.a.w. hoe verhoudt zich technologie tot het menselijk handelen en contact?

Carla van Viegen
Fractievoorzitter Partij voor de Dieren
Pijnacker-Nootdorp

Wij staan voor:

Interessant voor jou

Schriftelijke vragen Ontwerp paraplu bestemmingsplan 2022

Lees verder

Schriftelijke vragen maatregelen vogelgriep in belang volksgezondheid

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer

Betrokken persoon

Carla van Viegen

Carla is sinds 2014 fractievoorzitter PvdD. Zij wil dieren, milieu en kwetsbare groepen een stem geven en de gemeente groener maken!