Schrif­te­lijke vragen overlast vuurwerk en carbid rond Oud en Nieuw


Indiendatum: 4 jan. 2021

 1. Kunt u aangeven wat de definitieve schade door het afsteken van vuurwerk gedurende de afgelopen jaarwisseling in onze gemeente is?
 2. Hoe verhoudt zich dat tot voorgaande jaren?
 3. Hoeveel meldingen zijn er gedaan om carbid te schieten?
 4. Hoeveel meldingen zijn er geweigerd?
 5. Hoeveel meldingen zijn er gedaan door inwoners vanwege overlast van carbid schieten?
 6. Hoe vaak is er handhavend opgetreden t.a.v. carbid schieten (hoeveel waarschuwingen en hoe vaak proces-verbaal)?
 7. Bent u bereid een algeheel verbod op carbid schieten in te stellen met enkel een ontheffingsmogelijkheid?
 8. Hoeveel meldingen zijn er gedaan door inwoners vanwege vuurwerkoverlast?
 9. Hoe vaak is er handhavend opgetreden tegen vuurwerkoverlast (hoeveel waarschuwingen en hoe vaak proces-verbaal)?
 10. Hoeveel illegaal vuurwerk is er in onze gemeente in beslag genomen in 2020?
 11. Waren het toezicht en de handhaving volgens u voldoende of moeten er volgend jaar aanvullende maatregelen genomen worden? Kunt u dit nader toelichten?
 12. Welke mogelijkheden ziet het college om vuurwerkoverlast verder in te perken?
 13. Hoe was de luchtkwaliteit in onze gemeente rond Oud en Nieuw en hoe was dat in vergelijking tot voorgaande jaren?
 14. Bent u bereid u in te zetten voor een blijvend landelijk vuurwerkverbod? Zo nee, waarom niet?

A.H.K. van Viegen
Partij voor de Dieren

Indiendatum: 4 jan. 2021
Antwoorddatum: 28 jan. 2021

Klik hier voor de antwoorden.

Interessant voor jou

Technische vragen Bestemmingsplan de Scheg

Lees verder

Vragen n.a.v. brief Milieuplatform

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer

Betrokken persoon

Carla van Viegen

Carla is sinds 2014 fractievoorzitter PvdD. Zij wil dieren, milieu en kwetsbare groepen een stem geven en de gemeente groener maken!