Vragen n.a.v. brief Mili­eu­platform


Indiendatum: 8 jan. 2021

Toelichting

Naar aanleiding van een brief van het Milieuplatform Pijnacker-Nootdorp d.d. 27 december 2020 legt de Partij voor de Dieren de volgende vragen aan u voor.

Vragen

1) Wat verstaat u onder natuurinclusief bouwen?

2) Wat is uw visie over natuurinclusief bouwen en inrichten van de omgeving?

3) Welke criteria hanteert u om te beoordelen of bouw- en inrichtingsplannen voldoen aan natuurinclusief bouwen en -inrichten?

4) Gaat u initiatiefnemers voor bouwplannen standaard vragen om natuurinclusief te bouwen (facultatief beleid) of wordt natuurinclusief bouwen een voorwaarde (normerend beleid)? En zo niet, waarom niet?

5) Bent u voornemens actief naar onze inwoners te communiceren over de mogelijkheden en kansen van natuurinclusief bouwen en -inrichten? Zo ja hoe?

6) Welke maatregelen uit de toolbox natuurinclusief bouwen en -inrichten worden concreet toegepast bij de bouwprojecten aan de Kerkweg/Adam Pijnackerstraat en Korteweg in Pijnacker?

Carla van Viegen
Fractievoorzitter Partij voor de Dieren
Gemeenteraad Pijnacker-Nootdorp

Indiendatum: 8 jan. 2021
Antwoorddatum: 2 feb. 2021

Klik hier voor de antwoorden

Interessant voor jou

Schriftelijke vragen overlast vuurwerk en carbid rond Oud en Nieuw

Lees verder

Schriftelijke vragen Rekenkameronderzoek

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer

Betrokken persoon

Carla van Viegen

Carla is sinds 2014 fractievoorzitter PvdD. Zij wil dieren, milieu en kwetsbare groepen een stem geven en de gemeente groener maken!