Schrif­te­lijke vragen Start­ver­gunning warm­te­winning Delft


Indiendatum: 13 mrt. 2024

Toelichting

Geothermie Delft BV heeft een startvergunning warmtewinning in Delft aangevraagd, wat zal plaatsvinden in de gemeenten Delft en Pijnacker-Nootdorp, wijk Emerald.[1]

Het Staatstoezicht op de Mijnen heeft een advies opgesteld waarin de veiligheid van omwonenden, schade aan gebouwen of infrastructurele werken geborgd moet zijn. Tevens moeten er maatregelen worden getroffen op het gebied van bodemtrilling, bodemdaling of -stijgingen de nadelige gevolgen voor het milieu.[2]

Naar aanleiding hiervan heeft de bewonersvereniging Delfgauw op 8 maart een brief naar de gemeenteraad gestuurd over de startvergunning warmtewinning Delft I.[3]

Naar aanleiding hiervan legt de Partij voor de Dieren de volgende vragen aan u voor.

Vragen

  1. Waarom heeft het College niet de Raad geïnformeerd over de aardwarmtewinning in de wijk Emerald in Delfgauw?
  2. Heeft het College een zienswijze ingediend naar aanleiding de plannen voor de betreffende aardwarmtewinning bij het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat? Zo nee, waarom niet?
  3. Wat zijn de voordelen van dit project voor de inwoners van Emerald?
  4. Zijn de inwoners van Emerald actief over deze aardwarmtewinning in hun wijk geïnformeerd? Zo nee, waarom niet?
  5. Op welke wijze en wanneer heeft participatie met inwoners van Emerald plaatsgevonden of gaat deze nog plaatsvinden?
  6. Kan worden aangegeven wat de risico’s zijn voor de inwoners van Emerald, zowel op de korte als op de lange termijn (de geothermiebron zal 30 jaar in bedrijf blijven)?
  7. Kan worden aangegeven of de risico’s voor inwoners van Emerald volledig gedekt zijn? Zo nee, welke risico’s zijn er voor hen en hoe wordt hiermee omgegaan?
  8. Heeft het college over deze aardwarmtewinning gesprekken gevoerd met het Staatstoezicht op de Mijnen? Zo ja, kan worden aangegeven wat de uitkomsten waren van die gesprekken?

Carla van Viegen
Fractievoorzitter Partij voor de Dieren
Pijnacker-Nootdorp

[1] https://mijnbouwvergunningen.nl/page/view/e0f9f1c8-3282-48c2-b277-d61287f9464b/delft-aw
[2] https://www.sodm.nl/sectoren/geothermie/documenten/publicaties/2024/03/05/advies-startvergunning-aardwarmtewinning-delft
[3]https://pijnackernootdorp.raadsinformatie.nl/document/13908794/1/Bericht_aan_de_Raad_PN-1-2_geredigeerd

Interessant voor jou

Schriftelijke vragen piepschuim in de bodem

Lees verder

Schriftelijke vragen Bomenkap

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer

Betrokken persoon

Carla van Viegen

Carla is sinds 2014 fractievoorzitter PvdD. Zij wil dieren, milieu en kwetsbare groepen een stem geven en de gemeente groener maken!