Schrif­te­lijke vragen piep­schuim in de bodem


Indiendatum: 31 jan. 2024

Toelichting

Tussen de Tuindersweg en de Overgauwseweg wordt nieuwbouw gerealiseerd in de nieuwe wijk Tuindershof. Bij de nieuwbouw wordt circa 1 meter dik piepschuim in de bodem gelegd over een oppervlak van circa 80 bij 12 meter. Ter illustratie de onderstaande afbeeldingen.

Onze fractie maakt zich zorgen over de nadelige gevolgen voor het milieu, ook voor de langere termijn, en legt naar aanleiding hiervan de volgende vragen aan u voor.

Vragen

  1. Is het geborgd dat er geen PFAS stoffen zijn verwerkt in de materialen EPS die gebruikt worden bij de nieuwbouw in Tuindershof?
  2. Is bekend welke lange termijn gevolgen deze materialen hebben voor de bodem en het milieu? Zo ja, welke gevolgen zijn dit?
  3. Is geborgd dat er geen nadelige lange termijn gevolgen zijn door deze materialen in de bodem te brengen? Zo ja, kunt u aangeven waarop dit is gebaseerd?
  4. Zo nee, bent u bereid om hier nader onderzoek naar te laten uitvoeren? Zo nee, waarom niet?
  5. Waarom is er niet gekozen voor heien in plaats van deze materialen voor lange tijd in de bodem te brengen?

Carla van Viegen
Fractievoorzitter Partij voor de Dieren
Gemeenteraad Pijnacker-Nootdorp

Ter illustratie de onderstaande afbeeldingen.

Interessant voor jou

Schriftelijke vragen groenbeheer Nootdorp

Lees verder

Schriftelijke vragen Startvergunning warmtewinning Delft

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer

Betrokken persoon

Carla van Viegen

Carla is sinds 2014 fractievoorzitter PvdD. Zij wil dieren, milieu en kwetsbare groepen een stem geven en de gemeente groener maken!