Schrif­te­lijke vragen toene­mende werkdruk politie


Indiendatum: nov. 2019

Aan : College van B & W van de gemeente Pijnacker-Nootdorp

Datum : 21 november 2019

Onderwerp : steeds meer toenemende werkdruk politie

Toelichting


Via de diverse media bereiken ons verontrustende berichten over de steeds meer toenemende werkdruk van de politie, onder andere vanwege toenemende beveiliging van mensen en ondersteuning bij demonstraties e.d. Minister Grapperhaus heeft in antwoord daarop aangegeven dat de lokale politiechefs verantwoordelijk zijn voor de inzet en prioriteitstelling van de politie. (1)

Naar aanleiding hiervan heeft de Partij voor de Dieren de volgende vragen.


Vragen


1. Speelt de toenemende werkdruk en tekort aan capaciteit momenteel ook in onze gemeente?
2. Zo ja, wat is de impact hiervan voor onze gemeente?
3. Kan worden aangegeven of de veiligheid van mens en dier voldoende geborgd is en kan dit worden toegelicht?

Carla van Viegen

Fractievoorzitter Partij voor de Dieren

Gemeenteraad Pijnacker-Nootdorp

(1) https://www.welingelichtekringen.nl/anp/grapperhaus-politie-moet-hier-doorheen

Indiendatum: nov. 2019
Antwoorddatum: 17 dec. 2019

Klik hier voor de antwoorden.

Wij staan voor:

Interessant voor jou

Raadsvragen voorontwerpbestemmingsplan De Scheg 2019

Lees verder

Technische vragen maaibeleid

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer

Betrokken persoon

Carla van Viegen

Carla is sinds 2014 fractievoorzitter PvdD. Zij wil dieren, milieu en kwetsbare groepen een stem geven en de gemeente groener maken!