Schrif­te­lijke vragen zuive­rings­plicht glas­tuin­bouw­be­drijven


Indiendatum: 21 jan. 2021

Toelichting

Per 1 januari 2018 is de zuiveringsplicht in werking getreden voor bedrijven met glastuinbouw. Dit betekent dat te lozen restwaterstromen (op riool en/of oppervlaktewater) met een rendement van 95% op gewasbeschermingsmiddelen gezuiverd moeten worden. Voor bedrijven die het afvalwater lozen op het riool is de gemeente het bevoegd gezag. Naar aanleiding van recente berichtgeving hierover legt de Partij voor de Dieren de volgende vragen aan u voor.

Vragen

  1. Kent u het bericht ‘Westland gaat naleving zuiveringsplicht strenger controleren’?[1]
  2. Hoeveel bedrijven zijn door onze gemeente gecontroleerd sinds de invoering van de nieuwe regelgeving en hoe vaak is er handhavend opgetreden tegen glastuinbouwbedrijven?
  3. Kunt u inzicht geven in de extra reinigingskosten van het rioolwater vanwege vervuiling door de glastuinbouw?
  4. Kunt u inzicht geven in het negatieve effect op de biodiversiteit in onze gemeente vanwege vervuiling door de glastuinbouw?
  5. Kunt u een overzicht verstrekken van welke glastuinbouwbedrijven in onze gemeente alleen schoon water lozen, welke bedrijven zelf het afvalwater zuiveren en een mobiele installatie gebruiken en welke ondernemers de wet overtreden? Indien u dit overzicht nog niet heeft, is het college dan bereid om dit in kaart te brengen?
  6. Kunt u ons al informeren of het Besluit activiteiten leefomgeving wordt aangepast, om de handhaving te verbeteren? En zo niet, bent u bereid ons actief te informeren, zodra dit bekend is?

Carla van Viegen
Partij voor de Dieren

[1] https://www.agriholland.nl/nieuws/bericht.php?id=228549

Indiendatum: 21 jan. 2021
Antwoorddatum: 23 feb. 2021

Klik hier voor de antwoorden.

Interessant voor jou

Schriftelijke vragen van de fracties PvdD en PPN m.b.t. vergunningverlening glastuinbouwbedrijf.

Lees verder

Schriftelijke vragen privacy schending GGD-gegevens

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer

Betrokken persoon

Carla van Viegen

Carla is sinds 2014 fractievoorzitter PvdD. Zij wil dieren, milieu en kwetsbare groepen een stem geven en de gemeente groener maken!