Schrif­te­lijke vragen van de fracties PvdD en PPN m.b.t. vergun­ning­ver­lening glas­tuin­bouw­be­drijf.


Indiendatum: 18 jan. 2021

Aan de Meloenstraat 9 te Pijnacker is een glastuinbouwbedrijf gevestigd. De eigenaar wil zijn bedrijf uitbreiden en heeft grond van de gemeente gekocht. De eigenaar wil tot op 1 meter van de nieuwe perceelgrens bouwen. Het aangrenzende perceel is de Lepelaarplas. De uitbreiding past niet in het bestemmingsplan. De eigenaar is gestart met de bouw voordat de vergunning verleend is. De gemeente heeft een bouwstop opgelegd.

  1. Kunt u met een tijdlijn het proces van de vergunningverlening en de grondverkoop schetsen?
  2. De Lepelaarplas heeft in het bestemmingsplan de waarden: groen, water en archeologie. Wat is volgens het college de ecologische waarde van dit gebied?
  3. Waarom heeft het college niet overwogen om aanvullende eisen te stellen aan de vergunningverlening met als doel de ecologische waarde van de Lepelaarplas te beschermen en te versterken?
  4. Wat zijn de gevolgen voor flora en fauna in het betreffende gebied en welke maatregelen gaat het college nemen om de natuur te beschermen?
  5. Welke leerpunten ziet u in de communicatie en vergunningverlening in het kader van de nieuwe omgevingswet?

Fractie Partij voor de Dieren en Fractie Progressief PN
Carla van Viegen & Jan Nederveen

Indiendatum: 18 jan. 2021
Antwoorddatum: 17 feb. 2021

Klik hier voor de antwoorden.

Wij staan voor:

Interessant voor jou

Schriftelijke vragen Rekenkameronderzoek

Lees verder

Schriftelijke vragen zuiveringsplicht glastuinbouwbedrijven

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer

Betrokken persoon

Carla van Viegen

Carla is sinds 2014 fractievoorzitter PvdD. Zij wil dieren, milieu en kwetsbare groepen een stem geven en de gemeente groener maken!