Bijdrage Ambi­tie­no­titie Dwarskade


25 januari 2024

Voorzitter,

In deze ambitienotitie wordt een beeld geschetst van hoe een verouderd glastuinbouwgebied aan de Dwarskade in Nootdorp kan worden omgevormd tot een toekomstgerichte nieuwe woonwijk. Er is een goed ambitieniveau voor natuur, ecologie en klimaatbestendigheid. Er is ruimte voor maatschappelijke voorzieningen, sport en ontmoeting. Er wordt flink ingezet op betaalbare woningen voor jongeren en ouderen. Dit is hoe wij graag zien dat een nieuwe woonwijk wordt opgezet. Gezien de naadloze aansluiting met de Omgevingsvisie verwachten we eigenlijk dat dit is hoe de gehele raad graag ziet dat een nieuwe woonwijk wordt opgezet. De kanttekening over het hoge prijskaartje hebben wij ook gelezen. Een project als dit leent zich goed voor subsidies van de Provincie en het Rijk, zoals de wethouder ook al aangaf. Laten we dat eerst onderzoeken en niet bij voorbaat al inperken op deze ambities. De Partij voor de Dieren zal instemmen met de ambitienotitie zoals die voorligt."

Carla van Viegen
Fractievoorzitter Partij voor de Dieren
Pijnacker-Nootdorp

Interessant voor jou

Bijdrage Oordeelsvormende vergadering begroting 2024

Lees verder

Bijdrage Metropolitaan Fietsecoduct

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer

Betrokken persoon

Carla van Viegen

Carla is sinds 2014 fractievoorzitter PvdD. Zij wil dieren, milieu en kwetsbare groepen een stem geven en de gemeente groener maken!